Ymunwch â ni yn ein digwyddiad rhwydweithio

Women in STEM graphic

Cyfle i rwydweithio â menywod mewn STEM yng Nghymru a dysgu am eu strategaethau i gynyddu hyder a gwytnwch.


Er mwyn parhau â llwyddiant, a momentwm a gafwyd yn Symposiwm Cychwynnol Rhwydwaith Menywod STEM Cymru, ymunwch â ni am noson o rwydweithio a thrafodaeth am 7pm ar 24 Ionawr yn yr Hilton yng Nghaerdydd. Bydd gennym ystod o siaradwyr, gan gynnwys alumna USW, Aimee Batemen - Sylfaenydd Careercake ac arbenigwr mewn cyflogaeth - a fydd i gyd yn siarad am eu strategaethau ar gyfer cynyddu hyder a gwytnwch ar gyfer gyrfaoedd STEM.

Bydd y noson hefyd yn rhoi cyfle i chi rwydweithio ag eraill sy'n gweithio ym myd diwydiant ac addysg STEM. Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, gyda bwffe fforc poeth a diodydd ar gael wrth gyrraedd.

Mae'r digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Swyddfa Cysylltiadau a Datblygu Cyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru.


Yn agored i gyn-fyfyrwyr a rhai nad ydynt yn gyn-fyfyrwyr, cofrestrwch i fynychu'r digwyddiad rhad ac am ddim hwn

Ddim yn siŵr a ddylech chi fod yn bresennol? Os ydych chi'n angerddol am ddod â'r rhai sy'n gweithredu newid yn y sector ynghyd, a'r rhai sy'n gweithio i greu amgylchedd cadarnhaol lle gall menywod a merched ffynnu trwy gydol eu gyrfaoedd - mae croeso cynnes i chi.Lansiwyd rhwydwaith Women in STEM Cymru yn swyddogol ar 16eg Medi 2019 mewn dau ddigwyddiad â chysylltiad digidol ledled Cymru. Daeth cyfranogwyr ynghyd yn yr Amgueddfa Llechi Genedlaethol, Llanberis ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i drafod sut y gallwn weithio gyda'n gilydd i gynyddu nifer y menywod a'r merched sy'n cymryd rhan weithredol mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth.


Bydd menter Menywod mewn STEM Cymru yn gweithio i ddarparu cefnogaeth bellach, digwyddiadau a chyfleoedd rhwydweithio i hwyluso cyfranogiad menywod mewn STEM ar bob cam gyrfa, o ddysgwyr ysgol i weithwyr proffesiynol y diwydiant ac arweinwyr ymchwil. Mae hefyd yn cynnig rhwydwaith cydweithredol digidol, sy'n darparu gofod ar-lein i fenywod a dynion gysylltu, cydweithredu a chefnogi ei gilydd. Bydd hefyd yn tynnu sylw at yr heriau sy'n gysylltiedig â rhyw sy'n cyfyngu ar bobl i gyflawni uchelgeisiau proffesiynol mewn STEM. Mwy o wybodaeth

#careers #alumni #science #engineering #women #community