Nadolig 2020

uswxmas2020.jpg

Wrth i ni gyfrif hyd at y Nadolig ac wrth i ni feddwl am ffrindiau a chydnabod yr adeg hon o'r flwyddyn, clywch gan eraill yn eich Prifysgol. Clywch gan eraill yn eich rhwydwaith Prifysgol drwy Luminate - y cylchgrawn newydd, ar-lein ar gyfer Cyn-fyfyrwyr a Chyfeillion Prifysgol De Cymru.

Mae Luminate yn tynnu sylw at straeon cymunedol, ymchwil y Brifysgol, allgaredd a chydweithio ledled ein rhwydwaith fyd-eang. Profwch well yfory, gan ddechrau heddiw.  #USWLuminateYn dymuno amser Nadolig diogel a hapus i'n holl gyn-fyfyrwyr, myfyrwyr, staff a chefnogwyr.

Bydd y Swyddfa Cysylltiadau a Datblygu Alumni yn cau ar gyfer gwyliau'r Nadolig ddydd Mawrth 22 Rhagfyr ac yn ailagor ddydd Llun 4 Ionawr 2021.

Eisiau diweddaru eich manylion cyswllt, darparu eich newyddion diweddaraf neu ailgysylltu â PDC? Diweddaru'n ddiogel ar-lein.


#alumni #community