Allech chi helpu i lunio’n dyfodol?

USW rainbow 2020.png

Mae Prifysgol De Cymru yn chwilio am unigolion brwdfrydig sydd â safon strategol o brofiad yn eu meysydd i ymuno â’i Bwrdd o Lywodraethwyr yn 2020, er mwyn helpu i lunio’i hanian addysgol a’i chyfeiriad strategol; i herio pan fydd angen; ac i helpu darparu llywodraethu effeithiol ac adeiladol.


Caiff llywodraethwyr eu penodi am gyfnod cychwynnol o dair blynedd ac maent yn dod o gefndiroedd amrywiol i adlewyrchu’r gymuned y mae’r Brifysgol yn ei gwasanaethu.


Byddem yn benodol yn croesawu ymgeiswyr sydd ag arbenigedd yn un neu fwy o’r meysydd canlynol: cyfrifeg, marchnata a’r gyfraith.


I ddatgan diddordeb neu i gael mwy o wybodaeth, byddwch cystal â chysylltu â William Callaway, Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc y Llywodraethwyr. Dylai darpar ymgeiswyr anfon CV a llythyr cyflwyno.


Rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb o gefndiroedd a chymunedau amrywiol, yn arbennig o ran oedran, anabledd, rhywedd, hunaniaeth o ran rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, hil a chrefydd neu gred, a siaradwyr Cymraeg.


Diddordeb? Am fwy o fanylion ynglŷn â bod yn Llywodraethwr Prifysgol a sut i wneud cais, darllenwch fwy yma.

#community #alumni #Volunteering