Carfan 2 o Gynllun Interniaeth Springboard i Raddedigion nawr yn agored i dderbyn ceisiadau

We're hiring

Rydym yn falch o gyhoeddi fod carfan 2 o Gynllun Interniaeth Springboard i Raddedigion PDC nawr yn agored i dderbyn ceisiadau.


Yn benodol ar gyfer Dosbarth 2020 yn unig, mae deg interniaeth 4 mis ar gael yng ngharfan 2 (dyddiad dechrau dydd Llun 15 Mawrth) ac mae’r cyfan ochr yn ochr ag adnoddau a chyfleoedd ehangach yn cynnwys mynediad i weithgareddau menter ac entrepreneuriaeth, hyfforddiant a chyfleoedd cyllido ynghlwm â chyflogadwyedd i raddedigion.


Darllenwch fwy a gwnewch gais ar-lein ar gyfer pob un o’r cyfleoedd interniaeth. Y dyddiad cau ar gyfer y cyfan yw hanner nos ar ddydd Iau 7 Ionawr 2021:


Cydlynydd Gwirfoddoli Alumni

Swyddog Allgymorth BAME

Swyddog Cynnwys Digidol

Swyddog Allgymorth Cyn-16

Technegydd Dysgu RealitiEstynedig

Digwyddiadau Recriwtio

Gweithredu CRM

Iechyd a Lles Gweithwyr

Arolwg Diwydiannau Sgrin

Polisi a Sganio Gorwelion


Diddordeb?

Mae ymgeiswyr llwyddiannus a benodir yn derbyn gwerth dros £10,000 o fuddsoddiad proffesiynol yn rhan o’u taith Springboard. Mae’r buddsoddiad yn cynnwys y canlynol:

  • Pecyn croeso a sefydlu
  • Interniaeth pedwar mis am dâl
  • Cymhwyster L&M ILM Lefel 3 wedi’i ariannu’n llwyr
  • Cael benthyg offer TG i leihau anfantais ddigidol
  • Mynediad i rwydweithiau newydd a hawl i gael seibiant blynyddol

 

Pob lwc os byddwch yn dewis gwneud cais!

#alumni #featured