Cyflwyno’r cylchgrawn digidol newydd i alumni a ffrindiau

Alumni Luminate - Cym

Croeso i rifyn cyntaf Luminate – y cylchgrawn ar-lein newydd i Alumni a Ffrindiau Prifysgol De Cymru. 

Mae Luminate yn tynnu sylw at straeon cymunedol, ymchwil y Brifysgol, allgaredd a chydweithio ledled ein rhwydwaith fyd-eang. Profwch well yfory, gan ddechrau heddiw. 


chr yn ochr ag e-Luminate, yr e-bost cymunedol chwarterol, mae fformat Luminate yn fodd i ni ddarparu mwy o amrywiaeth o gynnwys rhyngweithiol a bydd yn hawdd i chi Ddarllen, Gwylion neu Wrando ar bob rhifyn.

Wrth i’r rhifynnau dyfu, bydd y cynnwys yn cael ei dagio yn ôl y thema fydd yn fodd i drawstorri diddordebau mewn ymchwil, newyddion, gwirfoddoli a mwy.

Mae ein fformat ar-lein newydd hefyd yn golygu fod modd cysylltu â Luminate ble bynnag fyddwch chi, ar ba ddyfais bynnag y dymunwch. Rydym hefyd wedi cyflwyno botymau rhannu cyfryngau cymdeithasol – gan ei gwneud yn hawdd rhannu cynnwys gyda ffrindiau a chysylltiadau rhwydwaith.

Fel cylchgrawn digidol, mae Luminate yn gam ymlaen yng nghysylltiadau alumni’r Brifysgol a chafodd ei ddyfeisio yn sgil sylwadau a gasglwyd o arolygon graddedigion yn ddiweddar a’r arolwg strategol a gynhaliwyd yn 2018.


Meddai Rachael Barker, Pennaeth Cysylltiadau Alumni a Datblygu: "Luminate yw penllanw taith graff i ymgysylltu’n well a deall anghenion ein cynulleidfa raddedig. Y cyntaf mewn cyfres o gyfathrebiadau gwell wedi’u creu’n benodol ar gyfer y rhwydwaith, nod ein cylchgrawn digidol newydd yw cysylltu ein Teulu PDC byd-eang, gan ddod a’r newyddion, y syniadau a’r ymchwil diweddaraf o’r campws cyfan i’n darllenwyr."


Mae hyd yn oed cipolwg sydyn drwy Luminate yn gwneud i ni sylweddoli gymaint o effaith sydd gan raddedigion PDC yn eu priod feysydd – a chymaint y maent eisoes yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr PDC. Pa un ai’n cyfarwyddo ffilmiau yn India neu’n cyhoeddi eu llyfr diweddaraf, creu argraff yn y byd hunangyflogedig neu’n dilyn gyrfa yn academia; mae alumni PDC yn parhau i ddisgleirio.


Helpwch ni i gadw straeon PDC wrth galon ein cymuned fywiog. Cyflwynwch y diweddaraf gennych ar-lein  neu anfonwch e-bost atom i roi gwybod am y diweddaraf gennych.

Darllenwch Rifyn 01  - gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r rhifyn cyntaf >>
#alumni #featured