Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer Carfan 2 o Gynllun Interniaeth Graddedigion PDC

Springboard Graduate Internships 2020-21

Yn awr yn ei chweched flwyddyn, er iddo gael ei addasu ar gyfer yr heriau unigryw sy’n wynebu cyflogadwyedd graddedigion yn 2020, mae ceisiadau mynegi diddordeb Carfan 2 o’r  cynllun Sbardun Interniaeth i Raddedigion, nawr yn cael eu derbyn.

Yn rhan annatod o PDC 2030: Rhaglen Sbardun, mae’r Cynllun Sbardun Interniaeth i Raddedigion yn benodol ar gyfer graddedigion Dosbarth 2020 ac mae’n gydnaws ag adnoddau a chyfleoedd ehangach yn cynnwys mynediad i weithgareddau menter ac entrepreneuriaeth, a chyfleoedd cyflogadwyedd graddedigion.

Mae graddedigion Dosbarth 2020 wedi cael y cyfle i wneud cais am interniaeth bedwar mis wedi’i thalu amdani ac wedi’i chynnal gan Gyfadrannau ac Adrannau Gwasanaethau Corfforaethol ledled y Brifysgol.

Cafodd y cyfleoedd eu rhannu i Garfan Un a Charfan Dau, gyda saith Intern Carfan Un yn ymuno â’r Brifysgol ar 19 Hydref ac un deg tri ychwanegol yn cael eu croesawu fel Carfan Dau ym mis Mawrth 2021.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus sy’n ymuno â PDC fel intern yn derbyn gwerth dros £10,000 o fuddsoddiad proffesiynol fel rhan o’u taith Sbardun. Mae’r canlynol yn rhan o’r buddsoddiad hwn:


  • Interniaeth gyflogedig am bedwar mis
  • Cymhwyster L&M ILM Lefel 3 wedi’i ariannu’n llwyr
  • Cael benthyg offer TG i leihau anfantais ddigidol
  • Mynediad i rwydweithiau newydd a’r hawl i gael seibiant blynyddol


Yn ychwanegiad gwych at CV unrhyw unigolyn, mae’r Brifysgol wrth ei bodd yn croesawu talent graddedigion blynyddoedd cynnar i’w helpu i lywio ymhellach drwy heriau proffesiynol y sector ac arloesi gyda’i rhaglennu. 

Er na fydd manylion lleoedd gwag Carfan Dau ar gael tan yn gynnar ym mis Rhagfyrrydym yn gwahodd graddedigion Dosbarth 2020 i gofrestru eu diddordeb cyn pryd.


#community #alumni #featured #Benefits&Services #careers