Dathliadau Dosbarth 2020

Welsh Class of 2020 Celebrations Graphic

Llongyfarchiadau! Mae'n amser i ddathlu eich llwyddiant. Efallai y bydd pethau'n edrych ychydig yn wahanol yr haf hwn, ond rydyn ni dal eisiau i chi gael eich amser i serennu a lle i ddod i fyfyrio ar eich cyflawniadau a'ch amser yn PDC. 

Dewiswch pa deulu o USW rydych chi'n perthyn iddo isod. Pob un yn dechrau'r wythnos yn dechrau 27ain Gorffennaf 2020.#Dosbarth2020PDC


#graduation #alumni #community