Ddosbarth 2020: Ymunwch â Shannon, Llywydd UM 2020, fel aelod cysylltiol o gymuned alumni PDC

Class of 2020: Update your details campaign - Shannon Lee

Gyda chefnogaeth barhaol i yrfaoedd a menter, cyfleoedd i rwydweithio, digwyddiadau ac aduniadau, yn ogystal â gostyngiadau ffyddlondeb a bwrsarïau ar gyfer astudiaeth ychwanegol* - mae digon o resymau i fyfyrwyr gadw mewn cysylltiad â chyd-fyfyrwyr a PDC wrth iddynt agosáu at ddiwedd eu cyfnod yn y Brifysgol.


I Ddosbarth 2020, bydd gadael PDC ychydig yn wahanol eleni yn sgil y pandemig parhaus, er ei bod yr un mor bwysig i ddathlu’r garreg filltir hon.


Oherwydd y sefyllfa bresennol, mae’r Brifysgol yn edrych ymlaen at gael dathlu diwrnod graddio swyddogol gyda chyfeillion a theulu pan fydd yn ddiogel i wneud hynny – ac yn y cyfamser, gall darpar raddedigion edrych ymlaen at ambell 'syrpreis i ddathlu' fydd yn eu cyrraedd dros yr haf!


Er mwyn sicrhau fod Dosbarth 2020 yn ymwybodol o’r manteision, y gwasanaethau a’r cyfleoedd amrywiol sydd ar gael iddynt fel darpar raddedigionrydym yn gwahodd myfyrwyr sy'n gadael i ddiweddaru eu manylion cyswllt, nodi'r dull cyswllt o'u dewis a rhannu eu diddordebau, ar-lein.


Mae’n gyflym ac yn hawdd i’w wneud ac fel arwydd bychan o’n diolch, bydd myfyrwyr Dosbarth 2020 sy’n ymateb yn cael cyfle i ennill un o dair gwobr o dalebau Amazon hyd at £250!  Byddwn hefyd yn cynnig gwobr wythnosol bob dydd Gwener hyd ganol Gorffennaf a’r enillwyr yn ennill nwyddau’r brifysgol. 

 

Diweddaru ar-lein#community #alumni #InternationalAlumni #featured #Volunteering