Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru 2020/2021

USW Postgraduate Study - Jump Back In Banner

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA ac MSc a addysgir neu'r cwrs PCET o fis Medi 2020 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2021).


Pwy sy'n gymwys i gael y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr?

Bydd y gostyngiad yn cael ei osod yn awtomatig ar eich cyfrif ffioedd dysgu os ydych chi'n cwrdd â'r holl ofynion canlynol:

  • Cael eich ystyried gan y Brifysgol fel myfyriwr/wraig Cartref neu UE
  • Bod yn fyfyriwr/wraig graddedig Prifysgol De Cymru* a enillodd radd 2:1 neu uwch yn eich gradd israddedig neu fyfyriwr/wraig graddedig a gwblhaodd gwrs TAR ym Mhrifysgol De Cymru yn llwyddiannus**.
  • Rydych chi neu'ch noddwr yn talu costau ffioedd ddysgu llawn ar gyfer eich cwrs MA neu MSc a addysgir, neu’r cwrs PCET
  • Cofrestru ac astudio ar raglen MA neu MSc cymwys a addysgir yn llawn amser neu'n rhan amser neu'r cwrs PCET ar gampws Prifysgol De Cymru (Trefforest, Glyn-taf, Caerdydd, Casnewydd) yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21.
  • * Mae hyn yn cynnwys graddedigion Prifysgol De Cymru, Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru Casnewydd, Polytechnig Cymru.
  • Yn cofrestru ar Ddiploma Ôl-raddedig, Tystysgrif Ôl-raddedig, MRes, PhD, DBA, MPhil, Meistr trwy Ymchwil, TAR, Meistr Integredig (MChiro, MComp, MEng).
  • Yn astudio cwrs gyda phartner breiniol
  • Yn astudio cwrs ar-lein**
  • ** Mae hyn yn berthnasol i gyrsiau sy'n cael eu cyflwyno ar-lein yn unig. Mae myfyrwyr a fydd yn astudio eu cwrs MA / MSc a addysgir neu PCET trwy ddysgu cyfunol yn nhymor yr hydref oherwydd pandemig COVID-19 yn dal yn gymwys.
Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn derbyn anfoneb gan y Brifysgol sy'n rhoi manylion y ffioedd dysgu y mae'n rhaid i chi neu'ch noddwr eu talu. Os ydych chi'n gymwys i gael y gostyngiad hwn, bydd yn cael ei osod yn awtomatig a bydd yn cael ei gynnwys yn eich anfoneb. Nid oes angen i chi wneud cais am y gostyngiad.

Nid ydych yn gymwys i gael y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr os ydych chi:

Sut mae'r gostyngiad yn cael ei osod?

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf bwrsariaeth llawn, ar gael yn ein  Cwestiynau Cyffredin

#careers #alumni #Benefits&Services #postgraduate