Llongyfarchiadau gaeaf dosbarth 2020!

alumni video

Wrth i ni longyfarch Dosbarth 2020 nesaf fel rhan o’n dathliadau rhithiol, mae alumni ledled y byd yn rhannu eu dymuniadau gorau a geiriau o anogaeth i’n myfyrwyr sy’n gadael. 

Diolch i’r cyfranwyr alumni canlynol sydd wedi cefnogi’r prosiect cymunedol       hwn yng nghyfnod y cyfyngiadau ar symud:

 • Trudy Norris-Grey (BA Astudiaethau Busnes, 1983)
 • Nilesh Patel (BSc Peirianneg Gemegol, 1983)
 • Nigel Walker OBE (MBA Gweinyddu Busnes, 2000)
 • Behnaz Aktar (BA (Anrh) Astudiaethau Cyfathrebu, 2001)
 • Merlin Crossingham (BA (Anrh) Ffilm a Ffotograffiaeth (Animeiddio), 1996)
 • Jasmine Seaforth (BSc (Anrh) Systemau Ynni Adnewyddadwy, 2017)
 • Dr Grigorios Fragkos (PhD Diogelwch Cyfrifiadurol a Gwybodaeth, 2011)
 • Dr Simone Lowthe-Thomas (MSc Rheolaeth Amgylcheddol a Chadwraethol, 1999)
 • Kevin Gibbs (MSc Rheolaeth, 2016)
 • Kim Hallwood (MBA Gweinyddu Busnes, 2010)
 • Joao Sacramento (MSc Hyfforddiant Pel-droed Perfformiad Uwch, 2012)
 • Marco Marenghi (HND Animeiddio, 1997)#community #alumni #InternationalAlumni #featured #Volunteering