Person graddedig Radio yn ennill anrhydedd arbennig

Richard Queree - BA Radio, 2013

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi fod Richard Queree (BA Radio, 2013) yn ddiweddar wedi’i enwi yn enillydd Gwobr flynyddol Charles Parker.

Mae’r wobr wedi’i henwi ar ôl y cynhyrchydd radio enwog Charles Parker ac fe’i dyfernir yn flynyddol i fyfyrwyr prifysgolion a cholegau ledled y DU fel cydnabyddiaeth o gynhyrchiad nodwedd arbennig.

Comisiynwyd rhaglen fuddugol Richard gan BBC Radio 4 i’w darlledu ar y rhwydwaith fel rhan o’u cyfres New Storytellers.  Darlledwyd rhaglen am y pump buddugol ac eraill a ddaeth i’r rownd derfynol ar Radio 4 Extra yn gynharach y mis yma hefyd.

Cafodd Richard radd MA gyda Rhagoriaeth ym Mhrifysgol Bournemouth ym maes Cynhyrchu rhaglenni Radio ar ôl iddo gwblhau ei astudiaethau BA Radio (Anrhydedd Dosbarth Cyntaf) ym Mhrifysgol Morgannwg gynt, a chafodd ei ganmol am gyfleu ‘hanes cymdeithasol gyda phwrpas iddo’.

Yn ôl un beirniad, roedd 'Projectionists'  yn ‘donic’, ‘yn ystyriol ac yn feddylgar’, ac i feirniad arall, roedd ‘wedi’i olygu’n ystyrlon gyda diweddglo caboledig’. Cafodd y rhaglen glod am y cynhyrchiad a’r cyfranwyr a oedd yn “adrodd yr hanes gydag egni a lliw, gyda hanesion ardderchog a thraciau cerddoriaeth ac effeithiau gwych.” Meddai un beirniad brwdfrydig, “Fe hoffais hwn yn fawr,” “cymeriad canolog da, a theimlad o’r golau’n darfod a chyfraniadau cyferbyniol gan amrywiol genedlaethau. Wedi’i recordio’n dda, golygfeydd nwyfus, da (yn arbennig o drawiadol yn hyn o beth).”

Cafodd y rhaglen sylw yn Observer Week in Radio Review a chafodd ei hyrwyddo gan y British Film Institute via its social media channels.

Mae rhaglen nodwedd radio Richard nawr ar gael ar BBC Sounds.

#alumni #awardwinning