#USWClassof2020: Ymunwch â ni ar y Cynllun Sbardun Interniaeth i Raddedigion

USW 2030 SPRINGBOARD website 900x631 pix CYMRAEG.jpg

Yn awr yn ei chweched flwyddyn, er iddo gael ei addasu ar gyfer yr heriau sy’n wynebu cyflogi graddedigion yn 2020, maer'r cynllun Sbardun Interniaeth i Raddedigion yn awr yn agored i alumni Dosbarth 2020 ddatgan eu diddordeb.

Yn rhan annatod o fantell PDC 2030: Rhaglen Sbardun sy’n cefnogi tair blynedd olaf myfyrwyr sy’n graddio, mae’r Cynllun Sbardun Interniaeth i Raddedigion yn benodol ar gyfer Dosbarth 2020 ac mae’n cydredeg ag adnoddau a chyfleoedd ehangach yn cynnwys mynediad i weithgareddau menter ac entrepreneuriaeth, hyfforddi a chyfleoedd cyllido sy’n ymwneud â chyflogadwyedd i raddedigion.

Caiff graddedigion Dosbarth 2020 y cyfle i wneud cais am un o ugain interniaeth gyflogedig sy’n cael eu cynnal gan Gyfadrannau ac Adrannau Gwasanaethau Corfforaethol ledled y Brifysgol.

Mae dwy garfan i’r Cynllun – mae interniaid graddedig carfan un yn dechrau ar eu lleoliad pedwar mis ar 1 Hydref 2020. Bydd interniaid graddedig carfan dau yn dechrau ar eu lleoliad pedwar mis yn Chwefror 2021.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus sy’n ymuno â PDC fel intern yn derbyn gwerth dros £10,000 o fuddsoddiad proffesiynol fel rhan o’u taith Sbardun. Mae’r canlynol yn rhan o’r buddsoddiad hwn:


  • Interniaeth gyflogedig am bedwar mis
  • Cymhwyster L&M ILM Lefel 3 wedi’i ariannu’n llwyr
  • Cael benthyg offer TG i leihau anfantais ddigidol
  • Mynediad i rwydweithiau newydd a’r hawl i gael seibiant blynyddol


Yn ychwanegiad gwych at CV unrhyw unigolyn, mae’r Brifysgol wrth ei bodd yn croesawu talent graddedigion blynyddoedd cynnar i’w helpu i lywio ymhellach drwy heriau proffesiynol y sector ac arloesi gyda’i rhaglennu.

 

Er nad yw’r prosiect ar gael ar hyn o bryd (yn agor ganol Awst)rydym yn gwahodd graddedigion Dosbarth 2020 i gofrestru eu diddordeb yn y Cynllun cyn pryd.


#community #alumni #Benefits&Services #careers