Cyllido rownd 2: Lansio Cronfa Gychwynnol Springboard

Springboard startup Fund 2020 - welsh - cy

Fel rhan o Raglen Springboard* y Brifysgol, rydym yn falch o gyhoeddi fod cyllido rownd 2 ar gyfer Cronfa Gychwynnol i Raddedigion Dosbarth 2020 yn cael ei lansio heddiw. 

Yn benodol ar gyfer graddedigion Dosbarth 2020, nod y Gronfa yw cefnogi entrepreneuriaeth graddedigion ac i ddarparu cefnogaeth ariannol i raddedigion ddatblygu a meithrin syniad busnes newydd.

Bydd mwyafswm o hyd at £4,000 ar gael ar gyfer ceisiadau eithriadol, a gwobrau llai yn debygol o fod rhwng £1,000 a £2,000. 

 

Cymhwystra

  • Mae gennych syniad busnes newydd, hyfyw sy’n barod i ddechrau masnachu o fewn 6 mis i dderbyn y cyllid. Neu byddwch eisoes wedi dechrau masnachu ond byddwch o fewn y 6 mis cyntaf ers dechrau masnachu
  • Rydych yn berson graddedig o 'Ddosbarth 2020'. Mae hyn yn cynnwys y sawl a basiodd y Bwrdd Asesu hyd at ddechrau 1 Mawrth 2021.

Meini Prawf Asesu
Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau gan gwmnïau cychwynnol neu bobl lawrydd sydd:
  • Yn dangos tystiolaeth o syniad busnes arloesol gyda marchnad/cwsmeriaid a brofwyd
  • Yn dangos y bydd twf yn debygol yn y dyfodol agos er mwyn creu swyddi
  • Wedi lleoli ym Mhrifddinas-Rhanbarth Caerdydd
  • Yn dangos yn eglur dystiolaeth o’r angen ariannol am y wobr

Gwneud cais

Rhaid gwneud cais ar-lein a chyflwyno Cynllun Busnes Crynodeb Gweithredol (3 tudalen ar y mwyaf), a ddylai gael ei seilio ar naw elfen y 'Cynfas Model Busnes', ond mae rhyddid i chi ei gyflwyno mewn unrhyw fformat. (Mae canllawiau ar gael yma)  

Byddem hefyd yn croesawu unrhyw dystiolaeth ategol megis prototeip o gynnyrch neu wasanaeth e.e. sampl o ffilm neu fideo neu ddyluniadau cysyniad.

Bydd ceisiadau a ddaw i’r rhestr fer yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth cynnig syniad. 


Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 1yh ar ddydd Gwener 16 Ebrill 2021. Bydd y gystadleuaeth cynnig syniad yn digwydd yn ystod wythnos 26 Ebrill 2021.


Cadeirydd panel y beirniaid fydd Yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol Menter, a bydd y bwrdd yn cynnwys entrepreneuriaid Cymreig llwyddiannus ac entrepreneur graddedig o PDC.

Meddai’r Athro Jones-Evans, “Rydym yn gwybod, er gwaetha’r cyfnod anodd hwn, mae nifer cynyddol o raddedigion PDC yn ystyried rhoi cynnig arni i ddechrau eu busnes eu hunain. Er win bod eisoes yn cefnogi busnesau graddedigion gydag amrywiaeth o raglenni a’n uned hybu benodedig yn Stiwdio Sefydlu, bydd y gronfa newydd hon yn help i ddarparu rhywfaint o’r cyllid sbarduno y bydd ein graddedigion ei angen er mwyn symud o syniad busnes i greu menter newydd”.

 

Os ydych am gael cymorth neu arweiniad i gyflwyno cais, e-bostiwch [email protected]. Bydd ceisiadau fydd yn cyrraedd y rhestr fer yn cael cymorth i ddatblygu cynnig syniad drwy ein hadnoddau cynnig syniad ar-lein pwrpasol.

Gwenewch gais ar-lein heffiw.*What is the USW 2030: Springboard Programme?

Specifically for Class of 2020 graduates, the Springboard Progamme is an employability initiative devised in direct response to the anticipated and actual challenges experienced by Class of 2020 alumni, as they enter the jobs market during this time of unprecedented change and instability.

An 'umbrella Programme' containing a number of initiates to support positive employability, Class of 2020 graduates can benefit from:

  • Springboard Graduate Internship Scheme, with over £10,000 worth of investment made in each graduate intern. 20 internships have been available over two cohorts throughout 2020-21. 

  • Multiple opportunities and engagements to engage in enterprise education and skills training to support new business start-ups

  • #USWNextSteps campaign to bring together resources and opportunities online for Class of 2020, including assorted careers resources and engagement opportunities

  • 20% alumni discount on postgraduate study. 10% loyalty discount on professional training courses

#community #alumni