Rhannu teithiau ein graddedigion amrywiol ac ysbrydoledig.

graduate_feature_copy.width-900.fo.width-900.format-jpeg copy

Eitem Nodwedd Graddedigion: Tachwedd

Mae'r mis hwn i gyd yn ymwneud â dathlu ein graddedigion entrepreneuraidd!


Fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang (14eg Tach) rydym yn cynnwys 6 hunan-ddechreuwr trawiadol ar ein gwefan ar sianeli cymdeithasol. Gwyliwch, darllenwch a gwrandewch ar eu straeon a'u cyngor effaithus trwy glicio isod!


Tom Dix

tom

Bellach yn gweithio fel ymchwilydd yn y BBC yng Nghaerdydd, mae Tom yn rhoi cipolwg inni ar ddiwrnod nodweddiadol yn y bywyd gyda thaith tu ôl i'r llenni. 

Amy Smith

amy

Mae Amy yn rhedeg ei brand bag cynaliadwy ei hun 'Gosh Girl' a'n gwneud ffilm fer i ddangos sut beth yw bywyd mewn gwirionedd fel perchennog busnes bach.

Aisyah Mazlan

aisyah

Mae Aisyah yn ddylunydd ffasiwn eithriadol o dalentog, ar ôl graddio'n gynharach eleni fe siaradon ni â hi am yr hyn sydd nesaf.

Callum Parfitt

callum

Ar hyn o bryd, mae Callum Parfitt yn gweithio fel Rhedwr Cynhyrchu ar Top Gear BBC One! Siaradom ag ef i ofyn sut beth yw bywyd ar y set.

Gladys Sambo

gladys

I ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon fe wnaethon ni ofyn rhai cwestiynau i Gladys am beth mae'n ei olygu iddi hi, ei hysbrydoliaeth a mwy.

Albert Akhidenor

akbert

I nodi Mis Hanes Pobl Dduon gofynnodd Albert (MSc Iechyd Cyhoeddus UNICAF, 2021) rai cwestiynau am ei dreftadaeth a'i fywyd yn y DU.

Hannah Cleverly

hannah

Mae Hannah Cleverly, sydd wedi graddio mewn Nyrsio yn ddiweddar, yn rhoi cyngor fel rhan o fis Ymwybyddiaeth Canser y Fron, o fythau cyffredin i awgrymiadau defnyddiol.

Conor Wilkinson

conor

Buom yn siarad â Conor fel rhan o Wythnos Ailgylchu 2022 i glywed pam y dechreuodd ei fusnes cynaliadwy sut y gallwn fod yn fwy ecogyfeillgar.

Savannah Deegan

Resizin5

Mae Sav yn rhoi ei chynghorion pennaf am ofalu am eich iechyd meddwl fel rhan o Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Hannah Howland

Resizin1

Ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd buom yn siarad â Hannah am ei bywyd fel therapydd celf. 

Dezire Mambule

Resizin2

Siaradom â graddedigion a nawr gweithiwr PDC, Dezire, am yr hyn y mae Mis Hanes Pobl Dduon yn ei olygu iddo.

Sharonita Kostini

Resizin3

Cymerwch olwg ar waith anhygoel Sharon a chlywed popeth am ei chylchgrawn cynhwysol i bobl greadigol di-glod. 

Dilara Babaoglu

dilara

Buom yn siarad â’r raddedig Dilara am ei menter fusnes newydd isod.

Paris Aitken

paris_resize

2022 Mae gan Paris Graddedigion nodau mawr iddi hi a'i band, Adrastea.

Chelsea Courts

2018.width-900.format-jpeg copy

Chelsea sy’n dweud wrthym pam ei bod yn mwynhau rhoi o’i hamser yn ôl i PDC.

Rishika Fernando

rishika resize

Buom yn siarad â Rishika, un o raddedigion 2022, am beirianneg cynnal a chadw awyrennau.

Sam Padget

sam

Mae Sam yn cynnig interniaethau i fyfyrwyr PDC yn ei gwmni cynhyrchu yn Llundain. 

Lois & Char

2018

Mae ffrindiau gorau yma i aros, darllenwch isod i wybod pam. 

Adam Smith

adam

Cawsom wybod pam fod Pride yn dal mor bwysig hyd yn oed yn 2022.

Mariel Vronti

mariel

Cariad yn PDC ac awgrymiadau Mariel am fod yn gynghreiriad LHDTC+ gwych.


Cyfarfod: Eich Cymuned Graddedigion

Yma yn PDC rydym yn ymfalchïo yn ein cymuned agos o fyfyrwyr, staff a graddedigion. Cawsom gyfarfod â 6 graddedig i ddal i fyny sut mae eu bywyd wedi bod ers graddio. Gwyliwch y fideos byrion hyn a chael ein hysbrydoli gan ein teulu USW.

DESKOP


Alumni Championing Women CHRISIE COL W

Hyrwyddo Merched mewn Chwaraeon

O godi pwysau Olympaidd, chwaraewyr pêl-droed i hyfforddwyr, mae gennym raddedigion benywaidd anhygoel sy'n torri'r gogwydd yn y diwydiant chwaraeon. Mae’r holl waith celf ar wefan Alumni PDC yn waith graddedigion. 

Credydau delwedd:

Delwedd baner: Romesh Dodangoda