Rhannu teithiau ein graddedigion amrywiol ac ysbrydoledig.

Edrych

amy

Edrychwch ar ein detholiad amrywiol o fideos ffurf fer. Yn cynnwys fideos y tu ôl i'r llenni a grëwyd gan ein graddedigion ein hunain.

Gwylio

zaina

Gwyliwch ein graddedigion yn y gyfres ffilm fer hon, gan arddangos cyn-fyfyrwyr sy'n gweithio yn y trydydd sector, entrepreneuriaid a mwy o'ch rhwydwaith.

Darllen

rishika

Darllenwch y straeon a'r teithiau anhygoel gan eich cymuned cyn-fyfyrwyr. O animeiddwyr, nyrsys i beirianwyr - cliciwch isod a chael eich ysbrydoli!

Mae’r holl waith celf ar wefan Alumni PDC yn waith graddedigion. 

Credydau delwedd:

Delwedd baner: Romesh Dodangoda