Cawsom gyfarfod â Dosbarth '83 o raddedigion Sharon Benton, i drafod sut mae bywyd wedi bod ers graddio. A hithau bellach yn berchennog busnes llwyddiannus, mae Sharon wedi cyfuno'i harbenigedd wrth farchnata gyda'i chariad at blanhigion i greu siop blanhigion Fancy Plants ym Mryste.

Syniad Sharon Benton, BA Anrh Astudiaethau Cyfathrebu – dosbarth 1983, yw Fancy Plants.

Yn dilyn gyrfa hir a llwyddiannus mewn marchnata a chyfathrebu, penderfynodd Sharon ailddechrau yn 2019 a dilyn ei breuddwyd o agor siop blanhigion. Agor Fancy Plants oedd un o’r penderfyniadau gorau a wnaeth Sharon, gan roi ar waith ei sgiliau busnes a marchnata ac mae ei chariad o blanhigion wedi creu’r cyfuniad delfrydol ar gyfer llwyddiant.

Gallwch weld yn glir y manylder a’r angerdd yn ei siopau ym Mryste, sy’n cael eu hadnabod fel ‘Y Jyngl yn y Ddinas’. Cewch glywed hanes Sharon yn y fideo uchod a chofiwch fwrw golwg ar Fancy Plants hefyd.