Yma yn PDC mae gennym gymuned raddedig hynod drawiadol. Chwaraeon yw un o'r meysydd allweddol lle rydym yn disgleirio'n fawr ac rydym yn gyffrous iawn i rannu straeon anhygoel.

Ria Burrage-Male

WCQ

Cwblhaodd Ria ei gradd Meistr mewn Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon 2018, hi bellach yw Prif Weithredwr Hoci Cymru. Darllenwch ei stori isod! 

Christie-Marie

christie

Mae'r codwr pwysau Olympaidd Christie Marie Williams, wedi cynrychioli Cymru mewn 3 o Gemau'r Gymanwlad gan gynnwys rhai a gynhelir yn Birmingham, DU eleni.

Natalie Lawrence

natalie

Astudiodd Natalie MSc mewn Hyfforddi Pêl-droed Perfformiad Uwch ac mae hi bellach yn hyfforddwr pêl-droed sy'n byw yn Seland Newydd.

Georgia Smethurst

georgia

Mae Georgia yn ddarlithydd chwaraeon ac yn ddatblygwr hyfforddwyr yng Nghymdeithas Bêl-droed, ar ôl astudio BSc Datblygu Chwaraeon, Hyfforddi a Gweinyddu.

Megan Dykes

christie copy

Mae Megan yn gydlynydd ysgolion Iwill yn Liverpool FC Foundation ochr yn ochr â chwarae i Burnley Women FC.

Nicole Evans

nicole

Ar ôl astudio MSc Hyfforddi Pêl-droed Perfformiad Uwch, mae Nicole yn ddarlithydd yn PDC ac yn hyfforddwr pêl-droed yn yr UDA.