I ddathlu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2023, rydym wedi crynhoi chwech o raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n ysbrydoli pobl i siarad am eu busnesau a sut fywyd sydd mewn gwirionedd fel entrepreneur.

Gall dechrau busnes fod yn hynod frawychus, hyd yn oed yn frawychus ar y dechrau. Mae'r penderfyniad, yr ymrwymiad a'r gwydnwch ym mhob hunan-ddechreuwr yn wirioneddol ganmoladwy. 

Isod fe welwch chwech o'n graddedigion entrepreneuraidd PDC ysbrydoledig, i gyd gyda'u stori eu hunain i'w hadrodd. Edrychwch, darllenwch a gwrando ar deithiau'r go-getters anhygoel yma a gweld beth allwch chi ei ddysgu. 

Meddwl am droi'r hobi hwnnw'n fusnes? Cliciwch ar y dolenni wrth ymyl i weld sut y gall PDC feithrin eich syniadau!


Amber Jones

amber landing

Mae Bombus Artisanal yn fusnes ffasiwn bach, araf sy'n canolbwyntio ar uwchgylchu a chydweithio â gwneuthurwyr eraill i greu dillad ac ategolion cynaliadwy, gan y myfyriwr graddedig Amber Jones.

Lauren & Jacob

afrosheeplanding

Lauren Clithero a Jacob Fretwell yw'r ddeuawd i raddedigion PDC y tu ôl i Afrosheep Animations! Maent yn rhannu eu taith gyrfa a'u cyngor ar gyd-sefydlu busnes gyda ni.

Adam & Sam

staklanding

Y ddeuawd i raddedigion Adam a Sam yw perchnogion 'STAK Performance', busnes Cryfder a Chyflyru wedi'i deilwra sy'n cynnig gwasanaethau i helpu unigolion i ddod yn fwy athletaidd wrth wella eu corff.

Shereef Ragab

shereef landing

Mae Shereef, sydd wedi graddio mewn MA mewn Ysgrifennu Caneuon a Chynhyrchu, yn gerddor adnabyddus i Sîn Caerdydd. Mae'n dweud wrthym am ei label 'Pink Lobster' a'r hyn sydd ei angen i fod yn entrepreneur yn y diwydiant cerddoriaeth.

Elsie Tate

elsielanding

Mae Elsie, sydd wedi graddio mewn ffilm BA Film yn berchennog 'Beelsiebub Nailz', stiwdio ewinedd groesawgar ym Mae Caerdydd. I ddathlu Wythnos Entrepreneur Byd-eang 2023 mae Elsie yn dweud wrthym sut beth yw bod yn berchennog busnes a sut maen nhw'n parhau'n greadigol!

Richard Pring

richardlandingpage

Cyd-sefydlodd Richard (BSc Rhaglennu Gemau, MA Animeiddio) 'Wales Interactive' yn 2012 gyda'r cymhelliad i greu presenoldeb diwydiant gemau yng Nghymru. Dros y blynyddoedd mae Wales Interactive wedi creu eu gemau eu hunain ac wedi gwerthu prosiectau i PlayStation, Xbox a Nintendo!

Toby Cameron

Toby_landing_page

Ac yntau'n Gyfarwyddwr, cynhyrchydd a sylfaenydd On Par Productions, mae Toby Cameron yn creu cynnwys brand, hysbysebion teledu, a rhaglenni dogfen o ansawdd uchel rydych chi eisiau eu gwylio. Cliciwch isod i weld mwy!

Arhantika Rebello

hestia_landing_page.width-900.format-jpeg copy

Mae Arhantika yn ffotograffydd sy'n byw yn Llundain ac yn sylfaenydd / golygydd yn bennaeth QUAKE digital - llwyfan cynnwys digidol creadigol sy'n canolbwyntio ar ieuenctid. Mae QUAKE yn ceisio darparu cyfleoedd i bobl ifanc greadigol byd-eang ac ymhelaethu ar eu lleisiau.

Jordan Day Williams

Jordan_landing_page

Jordan yw perchennog Cobra Music Studios, stiwdio recordio yng nghanol Casnewydd sy'n arbenigo mewn recordio cerddoriaeth gorawl, gerddorfaol ac ensemble pres ochr yn ochr â chynhyrchu llyfrau sain. Camwch i fyd o gerddoriaeth isod!

Matt Sochor

matt_landing_page

Mae Matt Sochor yn newid sut rydyn ni'n siopa er gwell. Fel cyd-sylfaenydd y platfform siopa cynaliadwy 'Ethy', mae Matt yn esbonio pwysigrwydd grymuso eraill i siopa'n ymwybodol. Dysgu mwy yma!

Jodie Evans

jodie_enterprise_landing

Mae Jodie Evans wedi cyfuno dau beth pwysig yn ei bywyd ac wedi creu rhywbeth unigryw. Fel ffotograffydd dringo, mae Jodie wedi dysgu sgiliau penodol iddi hi ei hun er mwyn bod y gorau. 

Lorna Collins

lorna_landing_page

Mae Lorna Collins yn arbenigo mewn dylunio ar gyfer brandiau ffasiwn a harddwch. Mae ei chariad at weithio gydag entrepreneuriaid benywaidd eraill ac esthetig arddull gref yn gyfuniad llwyddiannus yn ei diwydiant. Gweler mwy isod!

Kamal Ali

landing

Creodd Kamal Ali fat gweddi rhyngweithiol addysgol cyntaf y byd ar gyfer plant; Fy Salah Mat. Mae'r mat gweddi yn tywys Mwslimiaid ifanc gam wrth gam drwy weddïau mewn ffordd hwyliog. Clywch fwy isod!

Sophie Collins

landing2

Mae Sophie Collins yn Arbenigwr Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol erbyn dydd a gwneuthurwr canhwyllau gyda'r nos. Yn rhedeg ei busnes ei hun Hestia Scents, lle mae'n gwneud canhwyllau hardd yn ei stiwdio enedigol yng Nghymru. Dysgu mwy yma!

Menter PDC

Screenshot 2022-11-10 at 10.57.45 copy

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau eich busnes eich hun neu efallai eich bod chi eisoes wedi dechrau? Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn helpu i wireddu eich syniad! Rydym yma i gefnogi, hyrwyddo ac annog eich busnes. Llenwch ffurflen heddiw!