Mae gan Jordan Day Williams (BSc Peirianneg Sain 2018) gatalog trawiadol o ddyfarniadau dan ei wregys gyda'i gwmni Cobra Music Studios. Wedi'i lleoli yng nghanol Casnewydd, mae'r stiwdio recordio yn arbenigo mewn recordio ensemble corawl, cerddorfaol a phres ochr yn ochr â chynhyrchu llyfrau sain. 


Cwrddon ni â Jordan yn y stiwdio i ofyn iddo fo i gyd am Cobra isod!


Jordan_landing_page

Helo Iorddonen! Cyflwynwch eich hun.

Fy enw yw Jordan ac fe astudiais BSc Peirianneg Sain ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Caerdydd. Dechreuais yn 2015 gan raddio yn 2018 ac erbyn hyn rwy'n rhedeg ac yn berchen ar, Cobra Music Studios.

Dywedwch wrthym am Cobra Music Studios.

Mae Cobra Music Studios yn gwmni recordio o ddau hanner rydym yn stiwdio sydd wedi'i lleoli yn Glan yr Afon, Casnewydd, De Cymru ac yma rydym yn recordio popeth o bedwarawdau llinynnol, ensembles pres drwodd i lyfrau sain a phodlediadau. 

Yr ochr recordio rydyn ni'n canolbwyntio arno'n bennaf yw recordiau clasurol oherwydd mae llawer o stiwdios eraill o gwmpas sy'n recordio popeth arall felly, clasurol yw ein math ni o gilfach. Ar ochr llyfrau sain pethau, rydyn ni'n gweithio gyda llawer o gwmnïau cyhoeddi yn Llundain ac ar draws y bwrdd i ddod ag awduron ac adroddwyr lleol i stiwdios lleol. Ni yw'r brif stiwdio ar gyfer pobl fel Penguin a Hachette - sef dau o'r cwmnïau llyfrau sain mwyaf yn y byd.

Mae'r ail fraich yn recordio lleoliad felly rydyn ni'n gweithio gyda chorau, cerddorfeydd a bandiau pres i gyd ar draws y DU ac mae gennym ni fersiwn fach (o'r stiwdio) sy'n mynd allan ar y ffordd mewn achosion hedfan ac yna rydyn ni'n recordio mewn llefydd fel eglwysi, eglwysi cadeiriol a mannau mawr.


Beth yw rhai o'r pethau positif o fod yn entrepreneur?

Y peth gwych am fod yn entrepreneur yw y gallwch reoli eich ffrâm amser eich hun, calendr, eich amserlen, gallwch wneud popeth ar eich pen eich hun. Ac yn yr un modd, os ydych chi eisiau pobl ychwanegol i mewn, os ydych chi eisiau tyfu eich busnes neu aros yn unigol, mae'n llythrennol mor rhydd ag y byddech chi eisiau iddo fod.

Lle hoffech chi weld Cobra Music ymhen 5 mlynedd?

Mae ochr llyfr sain pethau'n mynd yn enfawr felly mae pawb yn gwrando ar bodlediadau a llyfrau sain - gallai hynny fod ar drên, yn y car ac ati. Mae'n farchnad mor enfawr yn llythrennol! Mae llawer o bobl yn mynd i gwmnïau cynhyrchu yn Llundain ar gyfer llyfrau sain lle mae pris recordio 3 neu 4 gwaith yn fwy na'r hyn rydych chi'n ei dalu i recordio yma. Felly, byddai llyfrau llafar yn lle gwych i fod ac ymhen 5 mlynedd pwy a ŵyr lle bydd hynny'n dod i ben.

IMG_3687.width-900.format-jpeg


IMG_3698.width-900.format-jpeg

Beth yw dy hoff fath o gynhyrchiadau i recordio neu beth yw dy hoff brosiect rwyt ti wedi gweithio arno?

Recordio gyda chorau, mewn eglwysi, yw'r peth mwyaf hudolus erioed. Ti'n cerdded i mewn i eglwys neu gadeirlan ti erioed wedi gweld o'r blaen a ti'n rhyw fath o edrych o gwmpas a mynd 'waw!' ac wedyn dy un di am ddiwrnod, penwythnos neu pa mor hir erioed yw'r broses recordio. Gallu mynd i mewn wedyn gyda llwyth o gêr a sefydlu offer gwych, ti jyst yn cael pobl anhygoel sy'n dod i wneud cerddoriaeth anhygoel. Mae'n swnio'n anhygoel yn y ffynhonnell ond mae dod ag ef yn ôl i'r stiwdio i'w olygu hyd yn oed yn well.


Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i rywun sydd eisiau cael gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth?

Mae'r diwydiant cerddoriaeth yn anodd dros ben i fynd i mewn iddo. Mae 'na gymaint o bobl yn trio brwydro am yr un swyddi ond unwaith rydych chi mewn i swydd, mae'n wych, oherwydd mae'n debyg y bydd y swydd honno yn eich para am byth.


Os edrychwch chi ar bobl fel theatrau - unwaith rydych chi mewn fel technegydd theatr byddwch yn aros yno yn gyffredinol nes i chi ymddeol. Mae'n debyg y byddech chi'n cael swydd comfy neis lle rydych chi'n cwrdd â phobl ac yn adnabod y gofod yn dda felly fyddech chi ddim yn symud ymlaen, sy'n wych oherwydd bod gennych chi swydd am oes ond yn yr un modd mae pobl yn dod i mewn i'r diwydiant e.e., y rhai ffres allan o'r brifysgol neu'r ysgol neu unrhyw beth yn cael amser caled yn mynd i mewn iddo


Oni bai eich bod chi'n creu eich llwybr eich hun i wneud rhywbeth trwy hunangyflogaeth, bod yn entrepreneur, dechreuwr creadigol, beth bynnag rydych chi eisiau ei ddosbarthu eich hun fel – mae'n anodd iawn. Felly, mae'n debyg mai bod â meddwl agored am gyfleoedd a dod o hyd i ffordd arbenigol/wahanol i mewn i rywbeth yw sut i lwyddo.


Y ddwy flynedd gyntaf o wneud unrhyw beth yma, dim ond gwaith rhydd oedd llawer ohono i gael yr enw allan a chodi brand. Pan mae gen ti air brand o geg yn beth mor enfawr. Er enghraifft, dwi wedi cael cwmni yn dod i mewn dim ond oherwydd bod rhywun sydd wedi fy nefnyddio i o'r blaen, wedi fy argymell i. Mae bob amser yn achos o'ch chi'n rhoi a chymryd beth allwch chi.

1