GWIRFODDOLWCH EICH AMSER AC ARBENIGEDD I YSBRYDOLI MYFYRWYR CYFREDOL PDC A GRADDEDIGION DIWEDDAR


DIDDORDEB MEWN GWIRFODDOLI?

Yma yn PDC, rydym yn wirioneddol werthfawrogi eich amser. Rydym yn gymuned sydd wrth ein bodd yn ysbrydoli myfyrwyr cyfredol yn ogystal â graddedigion diweddar gyda’n rhwydwaith o raddedigion eithriadol.

 

Mae rhoi yn ôl i PDC drwy weithgareddau gwirfoddoli megis anerchiad unigol, partneriaethau mentora, digwyddiadau panel neu gael sylw ar un o’n sianelau cymdeithasol yn mynd ymhell. Os oes gennych amserlen brysur, neu ychydig mwy o amser hamdden, mae cyfleoedd gennym sy’n addas i chi.

resizegivingback eg1


Mae Sam yn rhoi yn ôl i PDC drwy gynnig interniaethau

sam vake bts

Fel rhan hanfodol o’n cymuned o gyn-fyfyrwyr, mae Sam wedi cael sawl intern ers cychwyn  lle mae’n cynnig profiad mwy ymarferol iddynt ddatblygu eu sgiliau.

Chelsea yn rhoi yn ôl mewn digwyddiadau panel

chelseagivingbackresize

Ers dechrau ei PhD yn 2017 mae Chelsea wedi bod yn rhan werthfawr o gymuned cyn-fyfyrwyr PDC gan roi ei hamser yn ôl i gyflwyno sgyrsiau i fyfyrwyr ôl-raddedig pryd bynnag y gall.  

Hoffech chi fod yn wirfoddolwr?

careersresize2

Rydym yn trefnu gwirfoddoli o’ch amgylch chi ac rydym yn ddiolchgar am unrhyw amser fyddwch yn ei gynnig. Os byddwch yn rhoi anerchiad, yn llanw ffurflen Holi ac Ateb neu ddod yn fentor, mae eich amser yn bwysig i ni.

Mae’r holl waith celf ar wefan Alumni PDC yn waith graddedigion. 

Credydau delwedd:

Delwedd baner: Alison Howard

Chwith i’r dde: Sam Padget, Chelsea Courts, Lily Watts