GWIRFODDOLWCH EICH AMSER AC ARBENIGEDD I YSBRYDOLI MYFYRWYR CYFREDOL PDC A GRADDEDIGION DIWEDDAR


DIDDORDEB MEWN GWIRFODDOLI?

Yma yn PDC, rydym yn wirioneddol werthfawrogi eich amser. Rydym yn gymuned sydd wrth ein bodd yn ysbrydoli myfyrwyr cyfredol yn ogystal â graddedigion diweddar gyda’n rhwydwaith o raddedigion eithriadol.

 

Mae rhoi yn ôl i PDC drwy weithgareddau gwirfoddoli megis anerchiad unigol, partneriaethau mentora, digwyddiadau panel neu gael sylw ar un o’n sianelau cymdeithasol yn mynd ymhell. Os oes gennych amserlen brysur, neu ychydig mwy o amser hamdden, mae cyfleoedd gennym sy’n addas i chi.

givingback3


USW Alumni WHY VOLUNTEER W
USW Alumni WAYS TO VOLUNTEER W


Ashley Comley

"Roedd Abi a'r tîm yn gwneud i mi deimlo'n gyfforddus yn gwneud rhywbeth dwi'n sicr ddim yn hyderus wrth wneud! Oedd o'n brofiad grêt!"

ashleyedit

Dangosodd Ashley yn garedig i ni o gwmpas ei swyddfeydd yn Aberpennar, lle rhannodd ei stori gyda ni o weithio i Gyngor ar Bopeth am y 18 mlynedd diwethaf! 

Kay Dennis

"Ro'n i wrth fy modd yn popio nôl mewn a chwrdd â thîm y Cyn-fyfyrwyr! Roedden nhw wedi buddsoddi gymaint yn yr hyn dwi'n ei wneud, roedden nhw'n gwneud i mi deimlo'n hynod gyfforddus."

KAYEDIT2

Cawsom sylw Kay yn ein hymgyrch fis Hanes LGBT+ diweddaraf i helpu i addysgu ac ysbrydoli cyd-raddedigion!

Emma Britton

"Diolch o galon am ddarparu hyblygrwydd ac am fod mor gefnogol drwy gydol y broses. Ges i ffrwgwd!"

emmaedit

Rhannodd Emma ei stori fel therapydd cerdd fel rhan o ymgyrch sy'n dathlu graddedigion sy'n gweithio yn y trydydd sector!


Mae Sam yn rhoi yn ôl i PDC drwy gynnig interniaethau

sam vake bts

Fel rhan hanfodol o’n cymuned o gyn-fyfyrwyr, mae Sam wedi cael sawl intern ers cychwyn  lle mae’n cynnig profiad mwy ymarferol iddynt ddatblygu eu sgiliau.

Chelsea yn rhoi yn ôl mewn digwyddiadau panel

chelseagivingbackresize

Ers dechrau ei PhD yn 2017 mae Chelsea wedi bod yn rhan werthfawr o gymuned cyn-fyfyrwyr PDC gan roi ei hamser yn ôl i gyflwyno sgyrsiau i fyfyrwyr ôl-raddedig pryd bynnag y gall.  

Hoffech chi fod yn wirfoddolwr?

careersresize2

Rydym yn trefnu gwirfoddoli o’ch amgylch chi ac rydym yn ddiolchgar am unrhyw amser fyddwch yn ei gynnig. Os byddwch yn rhoi anerchiad, yn llanw ffurflen Holi ac Ateb neu ddod yn fentor, mae eich amser yn bwysig i ni.

Mae’r holl waith celf ar wefan Alumni PDC yn waith graddedigion. 

Credydau delwedd:

Delwedd baner: Alison Howard

Chwith i’r dde: Sam Padget, Chelsea Courts, Lily Watts