Cyfadrannau ac Ysgolion


Mae gan Brifysgol De Cymru bedair cyfadran: 

Cyfadran Busnes a Chymdeithas

Deon: Yr Athro Andrew Rogers 

Ysgolion

 • Busnes
 • Y Gyfraith, Cyfrifeg a Chyllid
 • Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Deon: Dr Lucy Meredith

Schools

 • Cyfrifiadureg a Mathemateg
 • Peirianneg
 • Y Gwyddorau Cymhwysol

Cyfadran y Ddiwydiannau Creadigol

Deon dros dro: Professor Barry Atkins

Schools

 • Drama a Cherddoriaeth
 • Y Cyfryngau
 • Celf a Dylunio


Cyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg

Deon: Dr Martin Steggall

Schools

 • Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig
 • Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Professiynol
 • Y Gwyddorau Gofal
 • Addysg, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Cymdeithasol