Grŵp Prifysgol De Cymru


Mae Grŵp Prifysgol De Cymru’n cynnwys:
  • Prifysgol De Cymru
  • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
  • Y Coleg Merthyr Tudful 

Mae’r sefydliadau hyn yn rhannu gwerthoedd cyffredin o ran ansawdd a rhagoriaeth wrth gyflwyno addysg i holl anghenion pobl Cymru a thu hwnt.

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Royal Welsh College of Music and Drama

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn darparu hyfforddiant galwedigaethol o ansawdd uchel ar gyfer tua 600 o fyfyrwyr y flwyddyn ar draws ystod o ddisgyblaethau artistig, o berfformio a llesiol i actio, dylunio golygfeydd a rheoli llywfan. Mae'r Coleg yn cynhyrchu graddedigion sy'n mynegi eu hunain yn groyw, yn meddu ar ffocws pendant ac yn greadigol, y mae llawer ohonynt yn mynd ymlaen i ddylanwadu ac arloesi ar y lefelau uchaf yn niwydiant y celfyddydau. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gweithlu rheolaidd a thra medrus ar gyfer y diwydiannau cerddoriaeth a theatr yn rhyngwladol, ac mewn gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd diwylliannol Cymru a'r tu hwnt.

Manylion cyswllt:

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER
Ffôn: +44 (0)29 2034 2854

http://www.rwcmd.ac.uk/

Y Coleg Merthyr Tudful


Merthyr College

Mae y Coleg Merthyr Tudful yn goleg cymunedol go iawn sy'n rhan annatod o saernïaeth Merthyr Tudful; cyflawnir hyn trwy ein henw da am fod yn arloesol ac yn ymatebol i anghenion unigolion, grwpiau cymunedol a busnesau. Mae Y Coleg Merthyr Tudful wrth graidd bywyd cymunedol, nid dim ond o ran addysg ond gan chwarae rhan hefyd mewn hamdden, adloniant, y celfyddydau a byw'n iach. Mae staff a myfyrwyr yn falch o fod yn rhan o Y Coleg Merthyr Tudful, maent yn cael eu gewrthfawrogi mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogi ac maent yn rhannu's gwobrwyon sy'n deillio o lwyddiant y Coleg.

Manylion cyswllt:

Y Coleg Merthyr Tudful
Ynysfach
Merthyr Tudful CF48 1AR
Ffôn: 01685 726000
Minicom: 01685 723657
http://www.merthyr.ac.uk

  

Partneriaethau gyda cholegau

Mae'r Brifysgol wedi datblygu trefniadau partneriaeth a breinio gyda nifer o golegau yng Ngymru, ledled Prydain ac mewn llawer o sefydliadau dramor, felly gallwch astudio cwrs Prifysgol De Cymru yn eich coleg lleol.

Cysylltiadau â busnesau

Mae gan y Brifysgol gysylltiadau ardderchog â cyflogwr blaenllaw hefyd.