Campws Caerdydd

Mae Prifysgol De Cymru, Caerdydd yng nghanol y ddinas, sy’n golygu eich bod yng nghalon prifddinas Cymru. Dyma’r cartref perffaith ar gyfer ein cyrsiau diwydiannau creadigol a’n myfyrwyr.

Mae campws Prifysgol De Cymru wedi cael ei ddatblygu’n ddiweddar, er mwyn cynnig hyd yn oed mwy o gyfleusterau arbenigol er mwyn i chi ddysgu sgiliau creadigol mewn amgylchedd proffesiynol. Dewch i’n gweld ar Ddiwrnod Agored i weld drosoch chi’ch hun.

Mae Caerdydd yn ganolfan fawr sy’n cynhyrchu ar gyfer y cyfryngau yn y DU, gan fod stiwdios drama Porth y Rhath a Pinewood gerllaw. Mae canol y ddinas hefyd ar fin croesawu pencadlys newydd BBC Cymru.

Mae Caerdydd yn adnabyddus fel dinas diwylliant ac adloniant ac felly mae’r cyfleoedd ar gyfer diwydiannau creadigol yn ddiddiwedd.

Cyfeiriad

Prifysgol De Cymru (adeilad yr ATRiuM)

86-88 Heol Adam
Caerdydd
CF24 2FN

Tel: 03455 76 01 01

Astudio yn PDC Caerdydd

Cymerwch gip ar yr ystod enfawr o gyfleusterau arbenigol sydd ar gael.

Atlantic House


19-21 Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4PP


Cyfarwyddiadau mewn car

O gyffyrdd 29, 32 neu 33 yr M4. Mae maes parcio mawr gyferbyn ag adeilad yr ATRiuM yn Adam Street, ac mae maes parcio arall yn Knox Road. Bydd angen troi i'r chwith oddi ar Fitzalan Place i gyrraedd Maes Parcio Knox Road os ydych chi'n dod o adeilad yr ATRiuM. Y cod post yw CF24 2FN.

Cyfarwyddiadau o G33 yr M4

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 33. Teithiwch i'r de, arwydd Bae Caerdydd, ar yr A4232. Gyrrwch am ryw 5 milltir, croeswch y bont dros Fae Caerdydd, ac ewch yn eich blaen drwy Dwnnel Butetown. Trowch i'r chwith yn y cylchfan, ac yna ewch ar draws y cylchfan nesaf ac i lôn ddeuol yr A4234, arwydd Canol y Ddinas (fe welwch Lanfa'r lwerydd ar y dde). Ewch i ben y lôn hon, trowch i'r chwith i'r A4160, ac mae ATRiuM ar y dde.

Cyfarwyddiadau o G32 yr M4

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 32. Ewch i'r de ar yr A470, arwydd Canol Dinas Caerdydd. Parhewch ar yr A470 (North Road) nes cyrraedd Canol y Ddinas. Wrth i chi ddynesu at y goleuadau traffig (mae Prifysgol Caerdydd ar y chwith a maes parcio hir ar y dde) trowch i'r chwith i Boulevard de Nantes heibio i Neuadd y Ddinas ar y chwith. Arhoswch ar y ffordd hon a gyrrwch o dan bont y rheilffordd yn y goleuadau traffig nesaf. Trowch i'r dde i mewn i Fitzalan Place. Ewch drwy'r goleuadau traffig cyntaf a chadwch i'r dde yn y goleuadau nesaf (dylech weld gorsaf dân ar y chwith). Ewch drwy'r goleuadau traffig nesaf ac mae ATRiuM ar y dde.

Cyfarwyddiadau o G29 yr M4

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 29. Trowch i'r chwith i'r A48, arwydd M4 Caerdydd. Ar ôl tua 4 milltir, cymerwch y tro sydd â'r arwydd Dociau a Dwyrain Caerdydd. Yn y cylchfan cymerwch yr allanfa 1af i Southern Way - A4161 (arwydd Dociau, Dwyrain Caerdydd). Cadwch i'r chwith, arwydd Canol y Ddinas. Yn y clychfan cymerwch yr 2il allanfa i Heol Casnewydd - A4161, arwydd Canol y Ddinas. Ewch ar hyd Heol Casnewydd am tua 1.5 milltir. Trowch i'r chwith i Fitzalan Place (y chwith nesaf ar ôl Gwesty Holland House), arwydd Penarth. Ewch yn syth ymlaen yn y goleuadau traffig, yna cadwch i'r dde ac ewch i mewn i Adam Street. Bydd gorsaf dân ar y chwith. Ewch drwy set arall o oleuadau traffig. Mae ATRiuM ar y dde.

Cyfarwyddiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus

Ar y trên

Mae adeilad yr ATRiuM yng nghanol y ddinas. Mae'n daith fer ar droed i'r ATRiuM o orsaf reilffordd Heol y Frenhines Caerdydd neu orsaf reilffordd Caerdydd Canolog

Ar y bws

Mae bysiau National Express yn teithio'n rheolaidd i Gaerdydd o Llundain, Gorllewin Cymru, y Gogledd, Canolbarth Lloegr a De-Orllewin Lloegr. Mae hefyd wasanaeth uniongyrchol o feysydd awyr Heathrow, Gatwick a Bryste. Mae'n daith fer ar droed o'r orsaf fysiau i'r ATRiuM.

Cyfarwyddiadau o'r maes awyr 

Mae Maes Awyr Caerdydd 11 milltir o ganol y ddinas ac fe'i gwasanaethir gan gysylltiadau bws a thrên rheolaidd. Mae maes awyr Heathrow yn Llundain ryw ddwy awr a hanner i ffwrdd mewn car ac maes awyr ym Mryste hefyd.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Map o Ddinas Caerdydd

Dod o hyd i Ystafell