Campws Casnewydd

Yn union yng nghanol y ddinas, yn edrych dros Afon Wysg, mae un o adeiladau mwyaf eiconig y Brifysgol ac ni allai fod mewn lleoliad gweld er mwyn cofleidio bywyd y ddinas yng Nghasnewydd. Yn ogystal â hyn, mae’r neuaddau preswyl ychydig funudau o gerdded i ffwrdd, felly ni fydd rhaid i chi godi’n rhy gynnar ar gyfer unrhyw ddarlithoedd sydd gennych am 9 o’r gloch y bore!

Mae Prifysgol De Cymru Casnewydd yn gartref i ystod eang o feysydd pwnc, felly byddwch yn elwa o astudio mewn amgylchedd amrywiol. Rydym yn datblygu’r cyfleusterau’n barhaus - mae caffi newydd yma sy’n gwerthu coffi Starbucks. Mae gennym gyfleusterau Undeb Myfyrwyr a gofod astudio, gyda mwy o ddatblygiadau i ddod.

Cyfeiriad

Prifysgol De Cymru
Usk Way
Casnewydd 

NP20 2BP

Ffôn: 03455 76 01 01


Bywyd myfyrwyr Casnewydd


Cyfarwyddiadau mewn car

Nid ys Casnewydd ond dwy awr i ffwrdd o Lundain ar hyd yr M4. Mae traffyrdd a ffyrdd deuol eraill yn cysylltu Casnewydd â'r Gogledd, Canolbarth Lloegr, De-Dwyrain a De-Orllewin Lloegr a Gorllewin Cymru. Mae Arwyddion i'r ddau gampws ar yr M4.

Y cod post yw NP20 2BP.

Parcio

Mae nifer o feysydd parcio aml-lawr gerllaw Campws y Ddinas ac mae maes parcio Kingsway gyferbyn.

Cyfarwyddiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus

Ar y trên

Os ydych chi'n dod ar y trên, bydd y cymryd tua 10 munud i gerdded o'r orsaf i Gampws y Ddinas. Mae yna wasanaethau ardderchog i Gasnewydd o'r holl ddinasoedd mawr. Mae'n awr o deugain munud o Lundain ac yn ddwy awr o Birmingham ar drenau cyflym sy'n mynd bob awr. Mae cyfarwyddiadau ar gael i'r rheiny sy'n teithio i Gampws y Ddinas ar droed - mae'n cymryd rhwng 10 a 15 munud.

Ar y bws

Mae bysiau National Express yn teithio'n rheolaidd i Gaerdydd o Llundain, Gorllewin Cymru, y Gogledd, Canolbarth Lloegr a De-Orllewin Lloegr. Mae hefyd wasanaeth uniongyrchol o feysydd awyr Heathrow, Gatwick a Bryste. 

Cyfarwyddiadau o'r maes awyr 

Mae Maes Awyr Caerdydd 27 milltir o'r campws ac fe'i gwasanaethir gan gysylltiadau bws a thrên rheolaidd. Mae maes awyr Heathrow yn Llundain ryw ddwy awr a hanner i ffwrdd mewn car ac maes awyr ym Mryste hefyd.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Map o Ddinas Casnewydd

Dod o hyd i Ystafell