Glyn-taf, Campws Pontypridd

Cyfeiriad

Prifysgol De Cymru
Cemetery Road
Glyn-taf
CF37 4BD

Tel: 03455 76 01 01

Campws Pontypridd Taith o'r Awyr

Campws Pontypridd, sy'n cynnwys Trefforest a Glyn-taf, yw campws mwaf Prifysgol De Cymru. Gwyliwch y fideo o'r awyr i weld y campws a'r ardal leol: Cyfarwyddiadau mewn car

O'r M4, gadewch yn C32 ac ymunwch â'r A470 tua'r gogledd i gyfeiriad Merthyr Tudful a Phontypridd. Ar ôl tua 6 milltir, fe welwch arwyddion ar gyfer yr A473 (Llantrisant) a Phrifysgol De Cymru. Cymerwch yr ail troad oddi ar y cylchfan, ar throwch i'r dde wrth y goleuadau traffig i Cemetery Road. Mae'r porthdy a'r Brif Fynedfa ar y dde cyn y cylchfan bach. Y cod post yw CF37 4BD.


Cyfarwyddiadau ar y trên

Mae trenau i Drefforest yn rhedeg yn rheolaidd o arsafoedd Caerdydd Canolog a Stryd y Frenhines Caerdydd, ac mae siwrneiau'n cymryd 20 munud fel arfer. Gellir teithio i gampws Glyn-taf ar droed - mae'n cymryd tua 10 munud.


Cyfarwyddiadau o'r maes awyr

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 11 milltir o ganol y ddinas ac fe'i gwasanaethir gan gysylltiadau bws a thrên rheolaidd. Mae maes awyr Heathrow yn Llundain ryw ddwy awr a hanner i ffwrdd mewn car ac mae maes awyr ym Mryste hefyd.


Gwybodaeth i ymwelwyr

Map o Drefforest

Dod o hyd i ystafell