Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru yw un o’r lleoliadau gorau yn y wlad ar gyfer hyfforddiant chwaraeon prifysgol. Mae nifer o dimau proffesiynol yn defnyddio Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru er mwyn hyfforddi, fel tîm pêl droed Cymru, Clwb Pêl Droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â’r Llewod ar daith a charfan rygbi Seland Newydd.

Ymhlith y cyfleusterau mae 11 cae, gan gynnwys pum cae â llifoleuadau, cae hyfforddi artiffisial a chae pêl droed 3G ‘rubber crumb’ â llifoleuadau. Yn newydd yn 2018, bydd canolfan arbenigol ar gyfer cryfhau a chyflyru a chae pêl droed maint llawn, dan do – yr unig un yng Nghymru ac un o bump yn unig yn y DU. 

Cyfeiriad

Parc Chwaraeon USW
Pontypridd
CF37 5UP

Ffôn: 01443 654747

Cyfleusterau parc chwaraeon newydd

Y myfyrwyr sy’n dechrau ym Mharc Chwaraeon Prifysgol De Cymru yn 2017 fydd y cyntaf i gael eu hyfforddi yn ein cyfleusterau newydd sbon.


Taith o'r Awyr

Gwyliwch y daith awyr o Barc Chwaraeon USW:


Cyfarwyddiadau mewn car

(O'r M4) Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 32 a theithiwch i'r gogledd ar yr A470 am ryw 4 milltir. Gadewch yr A470 yn y gyffordd sydd wedi'i marcio'n A4054 a chymerwch yr allanfa gyntaf i Ystad Ddiwydiannol Trefforest (A4054). Fe welwch arwyddion ar gyfer Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru ar y chwith, ychydig cyn cyrraedd adeilad cwmni ATS. 

(O'r Ferthyr Tudful) Teithiwch i'r de ar yr A470 nes cyrraedd y gyffordd sydd wedi'i marcio'n A4054. Cymerwch y 4edd allanfa ar y cylchfan i mewn i Ystad Ddiwydiannol Trefforest (A4054). Fe welwch arwyddion ar gyfer Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru ar y chwith, ychydig cyn cyrraedd adeilad cwmni ATS.

Cod post llywio lloeren: CF37 5UP.

 

Cyfarwyddiadau ar y trên

Mae cysylltiadau trên i orsaf Ystad Trefforest (gweler y map) yn mynd yn gyson o orsafoedd Canol Caerdydd a Heol y Frenhines Caerdydd.

Sport Park map