Trefforest, Campws Pontypridd

Mae Prifysgol De Cymru, Trefforest wedi ei hamgylchynu gan fannau gwyrdd agored. Mae ein myfyrwyr yn dweud eu bod wrth eu bodd â’r croeso cynnes a chyfeillgar a’r awyrgylch gymunedol, yn ogystal â’r cyfleustra o fyw ac astudio yn yr un lle.

O adeiladau rhestredig i strwythurau newydd, modern, mae Trefforest yn adlewyrchu hanes ac uchelgais y Brifysgol. Yma fe gewch chi bopeth sydd ei angen arnoch mewn un lle - neuaddau preswyl, y llyfrgell a’r ganolfan chwaraeon, caffis a bariau i fwyta ac yfed, a ffrindiau i dreulio amser â nhw.

Cyfeiriad

Prifysgol De Cymru
Trefforest
Pontypridd
CF37 1DL

Tel: 03455 76 01 01

Campws Pontypridd Taith o'r Awyr

Campws Pontypridd, sy'n cynnwys Trefforest a Glyn-taf, yw campws mwaf Prifysgol De Cymru. Gwyliwch y fideo o'r awyr i weld y campws a'r ardal leol: Cyfarwyddiadau mewn car

O'r M4, gadewch yn C32 ac ymunwch â'r A470 tua'r gogledd i gyfeiriad Merthyr Tudful a Phontypridd. Ar ôl tua 6 milltir, fe welwch arwyddion ar gyfer yr A473 (Llantrisant) a Phrifysgol De Cymru. Cymerwch y troad cyntaf oddi ar y cylchfan, dros y bont. Trowch i'r chwith, gan ddilyn yr arwyddion i fyfny'r bryn ac i'r Brifysgol.

Os ydych yn teithio i'r Brifysgol tua'r de o'r A470, dilynwch ur A470 i Bontypridd gan adael ar y gyffordd gyda'r A4223 tuag at Bontypridd. Cymerwch y trydydd troad oddi ar y cylchfan ar ramp yr A470/A4058 ac arhoswch yn y lôn dde gan gymryd y 3ydd troad (A4058) oddi ar y cylchfan nesaf cyn troi i'r chwith ar Broadway/A473. Arhoswch ar yr A473 gan ddilyn yr arwyddion i fyny i'r Brifysgol.

Mae'r maes parcio ymwelwyr wedi'i leoli gyferbyn â'r prif gampws. Os ydych yn teithio i'r Brifysgol o'r A470 trowch i'r chwith ar y cylchfan bach wrth y prif gampws. Y cod post yw CF37 1DL.


Cyfarwyddiadau ar y trên

Mae trenau i Drefforest yn rhedeg yn rheolaidd o arsafoedd Caerdydd Canolog a Stryd y Frenhines Caerdydd, ac mae siwrneiau'n cymryd 20 munud fel arfer.


Cyfarwyddiadau o'r maes awyr

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 11 milltir o ganol y ddinas ac fe'i gwasanaethir gan gysylltiadau bws a thrên rheolaidd. Mae maes awyr Heathrow yn Llundain ryw ddwy awr a hanner i ffwrdd mewn car ac mae maes awyr ym Mryste hefyd.


Gwybodaeth i ymwelwyr

Map o Glyn-taf, Pontypridd

Dod o hyd i ystafell