Partner i Gyflogwyr

ae gan British Airways bartneriaeth unigryw gyda Phrifysgol De Cymru, sy’n gweld graddedigion cynnal a chadw awyrennau yn gadael y brifysgol gyda gradd a hyfforddiant EASA (Asiantaeth Diogelwch Hedfan Ewrop), a ddyfernir o dan drwydded British Airways. Y bartneriaeth hon yw’r unig un o’i bath yn y Deyrnas Unedig ac mae’n dyst i enw da y Brifysgol am ragoriaeth yn y diwydiant awyrenneg. Bill Kelly, Rheolwr Cyffredinol Cynnal a Chadw Trwm, British Airways

Wrth ystyried gweithio gyda diwydiant, Prifysgol De Cymru yw’r Brifysgol Ddelfrydol ar gyfer busnesau. Caiff llawer o’n cyrsiau eu datblygu gyda’r cyrff proffesiynol a sefydliadau arweiniol sy’n cyflogi ein graddedigion, o lywodraeth leol a’r GIG i lawer o gorfforaethau mawr y byd.

Dyluniwyd ein cyrsiau i gynyddu sgiliau a chyflogadwyedd ein myfyrwyr. Cydnabyddir hyn drwy bartneriaeth y Brifysgol gyda chwmnïau allweddol yn y sectorau twf yng Nghymru. 

Mae gan ein staff addysgu a’n timau gyrfaoedd gysylltiadau â chyflogwyr, cyrff proffesiynol ac arbenigwyr ar draws diwydiant, ymarfer a’r proffesiynau. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid cyflogwyr i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael yr holl brofiad a chyngor sydd eu hangen arnynt. 

Dyluniwyd brysgyll y Brifysgol, sef symbol y Brifysgol yn ei seremonïau graddio, gan ddarlithydd sy’n gerflunydd ac yn arlunydd yn ei rinwedd ei hun, ond cafodd ei adeiladu gan y diwydiant General Electric a’r diwydiant lleol drwy GE Aviation Cymru. Mae hyn yn cynrychioli’r bartneriaeth gyda chyflogwyr sy’n greiddiol i Brifysgol De Cymru. 

Yn y maes Awyrofod, mae partneriaeth unigryw’r Brifysgol â British Airways yn galluogi myfyrwyr peirianneg cynnal a chadw awyrennau i raddio gyda gradd BSc a thrwydded broffesiynol EASA safonol y diwydiant.

Mae gan ein cyrsiau Cyfrifyddu enw da iawn, gan ennill gwobrau Aur a Phlatinwm ACCA yn ogystal â chael ei enwi’n Goleg Cyfrifyddu Sector Cyhoeddus y Flwyddyn gan y Cylchgrawn PQ.

Ym maes gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, mae ein cynllun graddedigion arloesol yn cynnig lleoliadau gwaith â thâl mewn partneriaeth ag Admiral, Atradius, GMAC a Composite Legal Expenses, gan ddarparu cyfleoedd i gael profiad o yrfa broffesiynol ym maes gwasanaethau ariannol.

Mae ein partneriaeth gyda chyflogwyr yn golygu bod Prifysgol De Cymru yn cyfrannu’n sylweddol at lwyddiant ein graddedigion a’u cyflogwyr.