sr

Tîm Recriwtio Myfyrwyr


Dyma ein tîm o ddeg sy'n ffurfio Tîm Recriwtio Myfyrwyr Prifysgol De Cymru.

Wedi'u lleoli ar draws pob un o gampysau'r Brifysgol, mae gan ein tîm o swyddogion a chynorthwywyr eu cyfrifoldebau, ardaloedd a mesysydd arbenigol eu hunain. 

Drwy gydol y flwyddyn mae'r tîm yn cynnal sgyrsiau, cyflwyniadau a diwrnodau ymweld (ar y campws ac oddi ar y campws) mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau Addysg Uwch, gan gynnwys UCAS, y broses ymgeisio, bywyd myfyriwr, astudio gradd ar safle coleg partner, a llawer mwy.

Cysylltwch â'r tîm drwy ebost neu ffonio 03455 760 751.

Sera Evans-Fear - Student Recruitment Officer

Sêra Evans

Rheolwr Recriwtio Myfyrwyr y DU

Alexander Kennedy

Alex Kennedy

Caerdydd | Bro Morgannwg | De Orllewin Lloegr

Rebecca Bowen - Student Recruitment Officer (Welsh Medium)

Rebecca Bowen

Ysgolion cyfrwng Cymraeg  | Gogledd Cymru 

Sandra Veasey

Sandra Veasey

Merthyr | Sir Fynwy | Gorllewin Canolbarth Lloegr

Carrie Williams

Carrie Williams

Pen-y-Bont | Castell Nedd Port Talbot | De Orllewin Lloegr

Bronwen Rickard

Bronwen Rickard

Ysgolion cyfrwng Cymraeg | Canolbarth Cymru

Heather Eyland

Heather Eyland

Caerffili | Merthyr | De Orllewin Lloegr | Gorllewin Canolbarth Lloegr

Rebecca Breen

Rebecca Breen

Blaenau Gwent | Caerffili | Merthyr | Torfaen | Gorllewin Canolbarth Lloegr 

Ali Roberts 2018 Welsh

Alexandra Roberts

Rhondda Cynon Taf | Gorllewin Cymru 

Laura Davies

Laura Davies

Intern Graddedig: Cynorthwyydd Marchnata a Denu Myfyrwyr