Gweler isod am ein holl gystadlaethau diweddaraf, gan gynnwys telerau ac amodau.

CYSTADLEUAETH DYDD GŴYL DEWI

5f99da6a-5dd2-438e-96bc-94f1a170c87b

Cystadleuaeth Dydd Gwyl Dewi PDC, Ionawr 2023.

Mae’n bleser gan Dîm Recriwtio Myfyrwyr Prifysgol De Cymru gyhoeddi ein Cystadleuaeth Ysgolion a Cholegau ar gyfer mis Ionawr, sy’n agored i geisiadau o ddydd Llun, 30 Ionawr.

Bydd yr enillydd lwcus yn ennill talebau ar gyfer Zip World a Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, ynghyd â bwndel o anrhegion tuag at eu dathliadau Dydd Gŵyl Dewi! Bydd enw’r enillydd yn cael ei bostio – ynghyd â’r ddraig! – ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Bydd dau eilydd yn ennill taleb Amazon gwerth £50 yr un.

Hoffem i fyfyrwyr enwi ein draig yn y llun isod. Mae dwy ffordd i gymryd rhan yn y gystadleuaeth; gall myfyrwyr naill ai uwchlwytho llun o’n draig i Instagram gyda’ch enw dewisol gan ddefnyddio’r hashnod #USWStDavidsDay, neu ei e-bostio i [email protected] gyda’r pwnc ‘Cystadleuaeth Dydd Gŵyl Dewi’ ynghyd â’u henw, manylion cyswllt, yr ysgol neu goleg y maent yn ei mynychu, a blwyddyn astudio. Bydd y cynigion yn cael eu rhoi mewn raffl, gyda'r enillwyr yn cael eu tynnu ar hap.

Rhaid i bob cofrestriad fod â myfyrwyr sy'n astudio cymwysterau lefel 3 ar hyn o bryd ym mlynyddoedd 12 neu 13 (neu gyfwerth coleg). Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun, Chwefror 27, am hanner dydd. Yn dilyn y broses feirniadu, bydd yr enillydd a’r ail safle yn cael eu cyhoeddi ddydd Mercher, Mawrth 1 2023. 

Mae'r pecyn gwobrau yn cynnwys:

• Taleb Zip World gwerth £55

• Taleb Dŵr Gwyn Rhyngwladol gwerth £65

• Cerdyn Rhodd Brownis Gower Cottage

• Llwy garu fach wedi'i theilwra

• Llyfr Ryseitiau Pice ar y Maen

• Het Daffodil

• Het bobble Cymru

• Print Pen y Fan

•Lliain sychu llestri

• Llyfr ymadroddion Cymraeg y Stryd

• Bagiau Te Glengettie

MicrosoftTeams-image

Telerau ac Amodau

  • Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer mynediad i'r gystadleuaeth hon, rhaid i ymholwyr gwblhau ac optio i mewn i dderbyn cyfathrebiadau gan Brifysgol De Cymru trwy'r ffurflen ar-lein.
  • Mae gan bob ymholwr yr opsiwn i optio allan unrhyw bryd drwy e-bostio [email protected]
  • Rhaid i enillydd y bwndel Dydd Gŵyl Dewi bostio ar gyfryngau cymdeithasol (Twitter) ohonynt gydag unrhyw un o’r gwobrau, gan dagio @USW_ysgol ac @De_Cymru.
  • Ni ellir ad-dalu’r gwobrau ac ni ellir eu trosglwyddo.
  • Bydd yr enillydd a'r eilyddion  yn cael eu hysbysu drwy e-bost (gan ddefnyddio'r manylion a ddarperir ar ymholiad) o fewn 7 diwrnod i ddyddiad y broses feirniadu. Os na fydd yr enillydd yn ymateb i’r e-bost o fewn 7 diwrnod, bydd gwobr yr enillydd yn cael ei fforffedu, ac mae’r Tîm Recriwtio Myfyrwyr yn cadw’r hawl i ddewis enillydd arall.
  • Mae e-dalebau Amazon yn amodol ar delerau ac amodau sydd ar gael i'w gweld yma, a chyfrifoldeb yr enillydd yw ymgyfarwyddo â nhw. Bydd angen i'r enillydd gael cyfrif Amazon dilys er mwyn adbrynu ei daleb.
  • Rhaid i bob cofrestriad fod gan fyfyrwyr sy'n astudio cymwysterau lefel 3 ar hyn o bryd ym mlynyddoedd 12 neu 13 (neu gyfwerth coleg).
  • Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, rydych wedi darllen a deall y telerau ac amodau a ddarperir i Zip World yma, a Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yma.