Gydag ystod eang o sesiynau rhyngweithiol i ddewis o'u plith ar hyd pob Cyfadran, mae ein gweithgareddau a digwyddiadau pwnc-benodol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael cipolwg go iawn ar astudio pwnc yn y brifysgol.

Dewiswch o blith sesiynau sy'n cynorthwyo darpariaeth cymwysterau Lefel 3, cyfoethogi profiad eich myfyrwyr a chynnig cipolwg ar lwybrau dilyniant o fewn y Brifysgol. Mae pob un o'n sesiynau yn cael eu darparu yn unol â Chwricwlwm Cymru a'r mesysydd dysgu a phrofiad cysylltiedig. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar y tudalennau isod neu gysylltu â'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr drwy ebost neu ffonio 03455 760 751


Diolch am ddod i ymweld â ni a siarad gyda'r myfyrwyr. Roedden nhw'n llawn asbri ar ôl y sesiwn... Rheolwr Cwricwlwm Partneriaethau 14-19, Pen-yBont