Subject Level Activities

Gweithgareddau Lefel Pwnc


Mae ein gweithdai, diwrnodau blasu a dosbarthiadau meistr yn sicrhau mynediad hawdd a chyflym i brofiadau pwnc o werth uchel ym Mhrifysgol De Cymru drwy gydol y flwyddyn.

Dewiswch o blith sesiynau sy'n cynorthwyo darpariaeth cymwysterau Lefel 3, cyfoethogi profiad eich myfyrwyr a chynnig cipolwg ar lwybrau dilyniant o fewn y Brifysgol.

Diolch am ddod i ymweld â ni a siarad gyda'r myfyrwyr. Roedden nhw'n llawn asbri ar ôl y sesiwn... Rheolwr Cwricwlwm Partneriaethau 14-19, Pen-yBont