Eich Dyheadau ym maes Cerddoriaeth - O Astudio i Gyflogaeth

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu mwy am y cyrsiau Cerddoriaeth sydd ar gael yn PDC a sut mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf a’n cysylltiadau anhygoel â'r diwydiant yn sicrhau bod gan ein myfyrwyr y sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad i ddechrau ar eu gyrfaoedd yn y diwydiant cerddoriaeth. 

>> Trefnu sesiwn

--------------------------------------------------------------

Gyrfaoedd yn y Diwydiannau Creadigol

Mae ein Campws Caerdydd bywiog yn gartref i 3,000 o fyfyrwyr o'r diwydiannau creadigol. Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu mwy am y cyrsiau sydd ar gael – o ddrama, graffeg a dylunio ffasiwn, i ddylunio setiau teledu a ffilm, busnes cerddoriaeth a ffotograffiaeth ddogfennol - a sut mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf a’n cysylltiadau anhygoel â’r diwydiant yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn barod i ddechrau ar yrfa yn y diwydiant hwn sydd werth biliynau o bunnoedd, ar ôl graddio.

>> Trefnu sesiwn

------------------------------------------------------------------

Cyfansoddi Cerddoriaeth yn yr Oes Ddigidol

Mae technoleg yn caniatáu i'r rhai sy'n dalentog yn gerddorol fod yn gerddorion. Mae'r clip fideo hwn yn dangos sut y gallwch fynegi eich hun a'ch syniadau cerddorol drwy ddefnyddio cymwysiadau arloesol ar eich ffôn symudol, heb fod angen offeryn na stiwdio. Nid oes unrhyw rwystrau i greu eich sain eich hun. Mae'r sesiwn hon yn cynnwys sesiwn holi ac ateb ddewisol gyda thiwtor cwrs.

>> Trefnu sesiwn


-------------------------------------------------------

Dwyn amdani!

Beth sydd gan Labi Siffre a Eminem yn gyffredin? Beth am Boom Clap Bachelors a Kendrick Lamar? Bydd myfyrwyr yn archwilio byd samplu cerddoriaeth anghyfreithlon a chyfreithlon. Byddant yn gadael y sesiwn yn cwestiynu'r diwydiant cerddoriaeth yn fwy nag erioed. Bydd y sesiwn yn grymuso myfyrwyr i greu newid yn y diwydiant cerddoriaeth. Fyddan nhw byth yn gwrando ar gerddoriaeth yn yr un ffordd eto.

>> Trefnu sesiwn