Cyrsiau byr ar-lein (am ddim)

https

Cyflwyniad i Hyfforddi Pêl-droed Mae'r cwrs blasu hyfforddi pêl-droed rhagarweiniol hwn yn cynnwys cymysgedd o bynciau sy'n cyflwyno rhai egwyddorion ac athroniaethau sylfaenol o fyd hyfforddi pêl-droed drwy ystod o diwtorialau fideo a thasgau anffurfiol. 

Cyflwyniad i'r System Cardio-Anadlol Bydd y cwrs blasu hwn i astudio gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff yn eich tywys drwy daith ocsigen drwy'r corff dynol, gan eich cyflwyno i systemau’r ysgyfaint a chardiofasgwlaidd gyda thiwtorialau ac arddangosiadau o'n labordai arbenigol.

Cyflwyniad i Hyfforddi a Pherfformiad Rygbi Mae'r cwrs hyfforddi rygbi rhagarweiniol hwn yn cynnwys cymysgedd o dasgau rhyngweithiol a thiwtorialau sy'n ymdrin ag ystod o bynciau ym maes hyfforddi rygbi gan gynnwys nodweddion ac ymddygiad hyfforddwr effeithiol, i berfformiad a dadansoddi tactegol.

Atal Anafiadau Chwaraeon Mae ein cwrs blasu Atal Anafiadau Chwaraeon yn cynnwys cymysgedd o bynciau sy'n rhoi cipolwg ar gost, effaith a mesurau ataliol ar gyfer anafiadau chwaraeon, a chipolwg pellach i faes therapi chwaraeon ac ymarfer corff. 

Trefnu sesiwn

-----------------------------------------------------------------

Sesiwn blasu chwaraeon wyneb yn wyneb ar y campws 

Diolch am ddangos diddordeb mewn Chwaraeon yn PDC. Gellir archebu ein diwrnodau blasu naill ai fel hanner diwrnod (un pwnc) neu ddiwrnod llawn (dau bwnc). Mae diwrnod arferol yn cynnwys sesiwn Cryfder a Chyflyru yn y bore, sy'n edrych ar ystod o brofion ffitrwydd sy'n helpu i asesu cyflymder a chryfder. Yna, mae sesiwn y prynhawn yn edrych ar Wyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff gan gynnwys prawf uchafswm V02 a Phwyso Hydrostatig.

Neu, gallwn edrych ar opsiynau gyda Hyfforddi Rygbi ar ffurf dadansoddi a Hyfforddi a Pherfformio Pêl-droed. Os oes gennych unrhyw geisiadau, neu ymholiadau ynghylch asesiadau risg, cysylltwch â ni - [email protected] a gallwn edrych ar bersonoli'r diwrnod i chi a'ch myfyrwyr. 

Noder, rydyn ni’n blaenoriaethu'r defnydd o'n gofodau ar gyfer ein myfyrwyr presennol gyntaf, felly dydd Mercher yw’r diwrnod gorau ar gyfer ymweliad diwrnod llawn fel arfer.

Trefnu sesiwn