Gweithdy Ffasiwn Cynaliadwy

Loved clothes Last / Parhad hoff ddillad. Ydych chi’n brin o le ar gyfer y dillad allwch chi ddim rhoi'r gorau i'w prynu? Mae'r gweithdy hwn yn archwilio ein cariad at ffasiwn, a sut mae dillad yn llawer mwy na dillad. Dysgwch beth allwch chi ei wneud i ddatblygu eich synnwyr o steil dros ffasiwn. 

Trefnu sesiwn


------------------------------

Cyflwyniad i Steilio Ffasiwn

https://www.southwales.ac.uk/about/schools-and-colleges/outreach/design-technology/#exp-IntroductiontoFashionStyling-3-540837

Mae steilio yn gelfyddyd sy'n cyfuno dychymyg, ffasiwn a ffotograffiaeth i greu delweddau bythgofiadwy. Beth mae Steilydd Ffasiwn yn ei wneud? 

  • Dysgwch am wahanol rolau steilydd ffasiwn
  • Nodi Tueddiadau a chysyniadoli syniadau
  • Creu byrddau Gweledigaeth
  • Saethu eich steil

Trefnu sesiwn


------------------------------------- 

Cynhyrchu Syniadau Creadigol

O ble y daw syniadau? Sut mae dechrau arni gyda syniadau? Beth yw fy mhroses greadigol? Mae'r rhain i gyd yn gwestiynau rydyn ni’n ymdrin â nhw yn y gweithdy hwn, a fydd yn helpu myfyrwyr gyda thechnegau y gallant eu defnyddio i ddechrau mynd i’r afael â briff. 

Bydd y gweithdy'n cael ei gynnal gan ein Huwch Ddarlithydd mewn Dylunio Hysbysebu, Molly Owens, sy'n awdur ac yn gyfarwyddwr creadigol arobryn. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ymarferion cynhyrchu syniadau creadigol ac yn cael briff byr y byddant yn dechrau creu cysyniadau creadigol ar ei gyfer, a byddant yn derbyn adborth arnynt.

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]


Dod yn Ddylanwadwr Ffasiwn Instagram 

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut mae brandiau a dylanwadwyr yn gweithio gyda'i gilydd i gyrraedd cynulleidfaoedd drwy Instagram. Byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu bio effeithiol, creu a rhannu cynnwys diddorol, steilio a thynnu lluniau, creu a rheoli amserlen bostio, a sut i ymgysylltu â chynulleidfaoedd. 

Trefnu sesiwn


------------------------------------------------------- 

Brandio a Hunaniaeth Weledol ar gyfer Brandiau Ffasiwn

Pan fyddwn ni'n dweud 'ffasiwn', rydyn ni'n aml yn meddwl am ddillad. Ond mae ffasiwn yn llawer mwy na hynny, mae hefyd yn ddylunio, brandio a hunaniaeth weledol. Dyma gyfle i greu brand ffasiwn o'r newydd; ysgrifennu eich brîff, defnyddio ymchwil i ysbrydoli syniadau newydd, braslunio logos a chreu eich llwybr graffeg terfynol (bydd angen mynediad at gyfrifiadur a meddalwedd Adobe arnoch ar gyfer y gweithdy hwn).

Trefnu sesiwn


------------------------------------------------------- 

Cyfarwyddo Celf ar gyfer Ffasiwn 

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae Hysbysebion Ffasiwn, Postiadau Cymdeithasol neu sesiynau ffotograffiaeth ar gyfer cylchgronau yn cael eu creu? Yn y gweithdy hwn byddwch yn dysgu'r broses greadigol y tu ôl i ymgyrchoedd ffasiwn o'r cysyniad i'r ddelwedd derfynol. Gallwch ddysgu methodoleg y prosiect, gwaith tîm a pham nad oes modd curo syniad da.

Trefnu sesiwn


--------------------------------------------------------------------

Sut i Ysgrifennu Llythyr Eglurhaol

Beth yw elfennau llythyr eglurhaol cryf, a ble’r ydw i'n dechrau? Bydd y gweithdy hwn yn helpu myfyrwyr i ddysgu hanfodion ysgrifennu llythyr eglurhaol ar gyfer ceisiadau prifysgol a chyflogaeth, a byddant yn cael cyfle i ysgrifennu llythyrau drafft a chael adborth arnynt. Bydd y gweithdy'n cael ei gynnal gan yr Uwch Ddarlithydd Molly Owens, sy'n awdur arobryn. 

Trefnu sesiwn