Straeon Amlgyfrwng

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i weithio gyda syniadau ar gyfer straeon amlgyfrwng o’r cysyniad, i’r sgript, i’r cynhyrchiad. Bydd astudiaethau achos ac enghreifftiau yn canolbwyntio ar ddrama neu fideo ffeithiol, gan gynnwys ffurf fer a chynnwys hyrwyddo. Mae hyn yn adlewyrchu ehangder y cwrs BA (Anrh) Cynhyrchu Cyfryngol sy'n anelu at baratoi myfyrwyr ar gyfer gwaith sy'n hyfyw yn fasnachol lle bynnag y bo galw am storïwyr gweledol.

Trefnu sesiwn----------------------------------------------------------------

Ffocws ar Glyweliadau

Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn cael eich galw am glyweliad? Efallai mai eich ymateb cyntaf fydd mynd yn nerfus iawn felly, sut allwch chi ddefnyddio hyn i’ch mantais? Cofiwch; mae nerfau yn normal! 

Bydd y gweithdy hwn yn eich gwahodd i gydnabod y rhwystrau mae pob perfformiwr yn eu hwynebu, a'u hymgorffori fel arf gwaith positif i'ch helpu yn eich ymgais i i sicrhau’r rhan dan sylw. 

Yr offer sydd eu hangen arnoch ar gyfer y gweithdy: pen, papur, ac ychydig o ddewrder! 

Trefnu sesiwn

---------------------------------------------------------------

Addasiadau ar Lwyfan

Cyflwyniad i fyd gwych addasiadau. Seminar ryngweithiol yn archwilio dulliau gwahanol o addasu nofelau a straeon ar gyfer y llwyfan a'r sgrin. Gellir cynnig hyn hefyd fel gweithdy sy'n archwilio un testun penodol a'r posibiliadau o'i addasu ar gyfer y llwyfan. 

Trefnu sesiwn

-------------------------------------------------------- 

Creu Newyddion

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ysgrifennu stori newyddion syml a'i chyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda newyddiadurwr a darlithydd. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw ffôn, ac yn ddelfrydol, cyfrif Twitter. Byddwn yn esbonio strwythur sylfaenol stori newyddion, sut i ddod o hyd i stori, ac yn eich cael i ysgrifennu a chyhoeddi un erbyn diwedd y sesiwn. 

Trefnu sesiwnCyfryngau Gweledol ac Adrodd Straeon

Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn sesiwn ar dechnegau ffotograffiaeth ffonau clyfar ac yn dysgu sut i gymryd portreadau gwych gyda'u ffonau clyfar. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu mwy am y wybodaeth a'r sgiliau ym mhob maes adrodd straeon a sut i sicrhau gyrfa gan ddefnyddio eu sgiliau ffotonewyddiaduraeth. 

Trefnu sesiwn------------------------------------------------

Gweithdy Bwrdd Stori

Bydd myfyrwyr yn cael trosolwg o'n cwrs BA (Anrh) Dylunio Hysbysebu, ac yna byddant yn datblygu bwrdd stori ar gyfer hysbyseb deledu mewn gweithdy hwyliog a rhyngweithiol. Bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio'r technegau a ddysgwyd gyda’u bwrdd stori eu hunain, a gallant ei rannu gydag arweinydd ein cwrs Dylunio Hysbysebu a fydd yn rhoi adborth gwerthfawr iddynt.

Trefnu sesiwn

-------------------------------------------- 

Sut i Ddarllen Sgript (ar gyfer Radio/Ffilm/Llwyfan)

Felly, sut yn union rydyn ni'n darllen sgript? Yn gyntaf, mae angen i ni nodi pa fath o sgript ydyw. Radio? Ffilm? Llwyfan? Maen nhw i gyd wedi'u fformatio'n wahanol i'w gilydd ond mae ganddynt un peth yn gyffredin – stori! 

Mae darllen sgriptiau yn hanfodol er mwyn trwytho eich hun yn y cymeriad a'r byd sydd yn y sgript. Mae dod o hyd i'r prif blot yn hawdd ond beth am yr is-blot? Perthynas cymeriadau â’i gilydd? Nodweddion corfforol? Uchafbwyntiau ac isafbwyntiau emosiynol? Eiliadau o gomedi? 

Bydd y gweithdy hwn yn arwain darpar awduron/actorion/cyfarwyddwyr tuag at ymchwilio'n ddwfn i destun er mwyn astudio ei strwythur, ei gymeriadau, ei themâu, ei arddull ac yn y blaen. 

Yr offer sydd eu hangen ar gyfer y gweithdy: pen, papur, ac ymdeimlad o antur! 

Trefnu sesiwn

-----------------------------------------------------------

Newyddion Ffug

Beth yw newyddion ffug a sut allwn ni ei atal? Mewn byd sy'n gynyddol ddigidol, mae angen i unigolion fod yn effro i beryglon newyddion ffug a gwybodaeth anghywir.

Yn y seminar hon, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn trafodaeth sy'n canolbwyntio ar wirionedd a chelwyddau, y cyfryngau, a'n cyfrifoldebau ni fel defnyddwyr a chyhoeddwyr posibl 'newyddion ffug' bob tro y byddwn yn rhannu gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Trefnu sesiwn