Mae 3,000 o fyfyrwyr y diwydiannau creadigol yn galw campws bywiog Caerdydd y Brifysgol yn gartref iddynt. Yn y sesiwn hon, bydd eich myfyrwyr yn dysgu mwy am y cyrsiau sydd ar gael – o ddramâu, graffeg a dylunio ffasiwn, i ddylunio setiau teledu a ffilm, busnes cerddoriaeth a ffotograffiaeth ddogfennol - a sut mae ein cyfleusterau safon diwydiant yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn barod i ddechrau gyrfa yn y diwydiant biliwn punt hwn ar ôl graddio.

Trefnu sesiwn

Bydd myfyrwyr yn cwrdd â'n staff academaidd a fydd yn cyflwyno portffolio ein cwrs, y cyfleoedd cyflogaeth y mae'r diwydiant cyffrous hwn yn eu cynnig ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am astudio ffotograffiaeth. Bydd myfyrwyr yn cael trosolwg o'n cyfleusterau arbenigol a gwaith myfyrwyr a graddedigion. Bydd hyn i gyd yn cynnig cipolwg ar y sgiliau y byddant yn eu datblygu yn ystod eu hamser gyda ni a'r gyrfaoedd cyffrous posibl y gall hyn arwain atynt.

Trefnu sesiwn

Mehefin 16eg – 22ain 2023

Arddangosfa Ffotograffiaeth Graddedigion PDC: Campws Caerdydd

Mae ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru yn falch iawn o wahodd grwpiau o ysgolion a cholegau i ymweld â'u harddangosfa raddedigion a fydd yn ei lle o ddydd Gwener Mehefin 16eg tan ddydd Iau 22ain. Mae croeso i Ysgolion a Cholegau ymweld fel grŵp, naill ai i edrych ar yr arddangosfa neu ar gyfer ymweliad ar y cyd lle gall cyfleoedd rhwydweithio a gweithdai/sesiynau blasu fod ar gael.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu, cysylltwch ag [email protected] yn uniongyrchol a dyfynnwch ‘Ymweliad Arddangosfa Ffotograffiaeth’ yn y llinell bwnc.