Sesiynau Blasu Gofal Plant ac Addysg - ymholwch

Gan gynnwys - Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd gyda SAC lle gall eich myfyrwyr gymryd rhan mewn sesiynau rhyngweithiol, ymweld â Chanolfan Hyfforddi Ranbarthol Apple, siarad â'n hathrawon dan hyfforddiant presennol, clywed gan raddedigion diweddar, cwrdd â rhai o'n darparwyr lleoliadau gwaith partner, a chael taith o amgylch ein cyfleusterau addysgu. 

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]