Campws Dinas Casnewydd ac ar-lein

Archebwch le ar ein Diwrnod Blasu Gwaith Ieuenctid a Chymunedol lle gall eich myfyrwyr gymryd rhan mewn sesiynau a thrafodaethau rhyngweithiol, siarad â'n myfyrwyr presennol, clywed gan raddedigion diweddar, cwrdd â rhai o'n darparwyr lleoliadau gwaith partner, a chael taith o amgylch ein cyfleusterau. 

Archebwch eich lle yma

Fel arall, i drefnu sesiwn bwrpasol ar gyfer eich myfyrwyr, anfonwch e-bost at Y Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Wedi'i gyflwyno gan weithwyr ieuenctid profiadol a llwyddiannus, bydd y cwrs gradd BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau, gan eu helpu i wella eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol.

Drwy gydol y cymhwyster gwaith ieuenctid a chymunedol byddwch yn ehangu eich gwybodaeth a'ch sgiliau i gynnwys meddwl beirniadol, dadansoddol a myfyriol mewn lleoliad gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae ein partneriaethau cryf gyda chyflogwyr lleol yn darparu cyfleoedd lleoliadau gwaith i wella eich dysgu a'ch cyflogadwyedd.

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, byddwch nid yn unig yn graddio gyda gradd, ond gyda chymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol sy'n cael ei gydnabod ledled y DU gan y Cyd-bwyllgor Negodi (JNC) ac a gymeradwywyd gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS). Gan gwmpasu popeth o waith ieuenctid a chymunedol i ddulliau addysg anffurfiol a sgiliau hwyluso, bydd eich astudiaethau gyda ni  yn eich paratoi ar gyfer y proffesiwn gwerth chweil hwn.

Byddwch yn dysgu sut i gefnogi ac ysgogi pobl ifanc i fanteisio ar gyfleoedd a fydd yn gwella eu datblygiad. Yn ogystal ag ennill dyfarniad statws gweithiwr ieuenctid â chymwysterau proffesiynol, gallech hefyd gymhwyso fel arbenigwr ym maes cyfiawnder ieuenctid drwy ddewis llwybr penodol, sy'n cynnwys modiwl Cyfiawnder Ieuenctid pwrpasol.