Ymchwil Weithredol - Mathemateg yn y Byd Go Iawn

Cwricwlwm Cymru: Mathemateg a Rhifedd

Gan ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau mewn meysydd yn amrywio o weithgynhyrchu, llywodraeth, gofal iechyd a chwaraeon, Ymchwil Weithredol yw "Gwyddor gwneud pethau’n well". Dysgwch sut y gall mathemateg ein helpu i ateb cwestiynau fel pa mor fawr ddylai'r stadiwm pêl-droed nesaf fod? Faint o welyau sydd eu hangen arnom mewn ysbyty newydd?


>> Trefnu gweithdy

----------------------------------------------------------------------

Cyfrifeg Fforensig: Chi yw'r archwilydd

Mae Mr Blaidd yn honni ei fod wedi'i dwyllo gan y tri mochyn, a galwyd archwilwyr fforensig i mewn i ymchwilio. Yn y sesiwn hon byddwch yn ymgymryd â rôl yr archwilydd fforensig a chi fydd yn ymchwilio i'r dystiolaeth ariannol ac anariannol i ddod i gasgliadau am yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd. Yna bydd yn rhaid i chi roi tystiolaeth am eich canfyddiadau.  

>> Trefnu gweithdy


------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfrifeg: Efelychu Masnachu Ariannol

Gan ddefnyddio pecyn efelychu ein Labordy Cyllid Buddsoddwr Byd-eang ar-lein, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i roi cynnig ar eu sgiliau masnachu ariannol yn ein Hystafell Fasnachu - ymateb i symudiadau mewn prisiau ac eitemau newyddion sy'n berthnasol i bortffolio o gyfranddaliadau a nwyddau – gan roi cipolwg ar sgiliau a seicoleg ariannu masnachu. 

>> Trefnu gweithdy