Diwrnod Blasu Nyrsio a Bydwreigiaeth

Dyddiad: Dydd Gwener 7 Mai

Amser: 9am - 11:30 am

Addas ar gyfer Myfyrwyr Blwyddyn 12/13 a myfyrwyr cyfatebol (bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar geisiadau o Loegr ac yn cael ei anelu at Flwyddyn 12)

Bydd y digwyddiad ar-lein hwn yn cynnwys sesiynau sy'n cynnwys gyrfa mewn gofal, gwneud cais am nyrsio a bydwreigiaeth drwy UCAS, a pharatoi ar gyfer cyfweliadau. Fel rhan o'r diwrnod, gall myfyrwyr hefyd weld ein Canolfan Efelychu Clinigol ragorol, cymryd rhan mewn gweithgareddau, a gofyn cwestiynau i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth presennol a fydd yn arwain panel myfyrwyr

>> Trefnu eich Ymweliad

---------------------------------------------------------------


Sesiwn Holi ac Ateb Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer Myfyrwyr Mynediad i AU

Dyddiad: Tymor yr Hydref

Amser: I'w gadarnhau

Addas ar gyfer myfyrwyr Mynediad 

Mae'r digwyddiadau addysgiadol hyn yn gyfle delfrydol i'ch myfyrwyr mynediad glywed mwy am y cyrsiau nyrsio a bydwreigiaeth a gynigir gan Brifysgol De Cymru, ynghyd â chyngor ar geisiadau, datganiadau personol a chyfweliadau gan un o'n tiwtoriaid derbyn. Bydd gennym fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth cyfredol yn bresennol ym mhob digwyddiad, sef cyn-fyfyrwyr mynediad, a byddan nhw’n gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gan eich myfyrwyr mewn perthynas â'r cyrsiau, lleoliadau gwaith, bywyd myfyrwyr, cyllid ac ati.

>> Trefnu eich Ymweliad