Effeithiau Cymdeithasol ac Amgylcheddol Peirianneg Sifil

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar effeithiau peirianneg sifil ar gymdeithas a'r amgylchedd. Byddwch yn dysgu beth yw peirianneg sifil mewn gwirionedd, a beth mae peirianwyr sifil yn ei wneud i lunio'r byd a mynd i'r afael â'r bygythiad yn sgil newidiadau amgylcheddol byd-eang.

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]


mailto:[email protected]

----------------------------------------------------------

Technolegau sy'n dod i'r amlwg a'n dyfodol ni

Yn y sesiwn hon, bydd yr Uwch Ddarlithydd, Leshan Aggulla, yn archwilio'r gwir gymhelliant y tu ôl i dechnoleg 5G, Deallusrwydd Artiffisial sy'n datblygu, a sut y gallai robotiaid a datblygiadau mewn technoleg AI achub bywydau'r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.

Trefnu sesiwn

----------------------------------------------------------

COVID-19: Sut gall Peirianwyr Sifil helpu?

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Darganfyddwch beth yw peiriannydd sifil mewn gwirionedd, beth mae peirianwyr sifil yn ei wneud mewn ymateb i'r pandemig a’u rhan yn y gwaith o ailadeiladu'r economi.

Trefnu sesiwn

--------------------------------------------------------

Gyrfaoedd ym maes Awyrofod

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ar ôl i chi gael blas ar hedfan, byddwch yn cerdded ar y ddaear ond yn edrych i’r awyr, am eich bod wedi bod yno, a bydd bob amser hiraeth arnoch i ddychwelyd.

Bydd y sesiwn hon yn archwilio mecaneg cyflymder hedfan, drwy gyfrifiadau mathemategol ymarferol ac yn archwilio gwybodaeth am y farchnad lafur sy'n gysylltiedig â'r diwydiant hedfan.

Trefnu sesiwn

---------------------------------------------------------

Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD): Pam Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur?

MDaPh: Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Yn y dosbarth hwn, bydd Rae Gordon, Uwch Ddarlithydd yn edrych ar greu rhannol a'r gwahanol ffyrdd y gellir defnyddio modelau rhannau o fewn meddalwedd CAD.  Bydd yn dangos dulliau creu lluniadau technegol, modelu cydrannau, dadansoddi elfennau cyfyngedig a dadansoddi elfennau cyfyngedig cyfrifiadurol.

Trefnu sesiwn

 

----------------------------------------

Cymdeithas Rocedi PDC: Saethu am y sêr

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ymunwch â Chymdeithas Rocedi PDC wrth iddynt archwilio'r dechnoleg rocedi amatur ddiweddaraf ac ysbrydoli'r bobl ifanc leol i ddilyn eu huchelgais ym maes rocedi a’r gofod.

Trefnu sesiwn


----------------------------------------------------

Gweithgaredd ar y Campws 

Diwrnodau Blasu Peirianneg

Dewiswch o ystod o ddisgyblaethau peirianneg i greu diwrnod ymweld ag Adran Peirianneg PDC a fydd yn addas i'ch myfyrwyr. 

Trefnu sesiwn


DISGYBLAETHAU PEIRIANNEG YN PDC:

Awyrennol

Cynnal a Chadw Awyrennau

Modurol

Cymhwysol

Yr Amgylchedd Adeiledig

Sifil

Trydanol ac Electronig

Mecanyddol