Sut i ddelio â chwynion cwsmeriaid

Mae'r sesiwn hon yn ymdrin â sensitifrwydd ymdrin â chwynion cwsmeriaid yn effeithiol. Bydd myfyrwyr yn dysgu am nifer o strategaethau gyda chymorth enghreifftiau go iawn ac astudiaethau achos.

Cyfeiriadau: BTEC L3 Teithio a Thwristiaeth, Uned 3: Rheoli Profiad y Cwsmer, Nod Dysgu C

>> Archebu Gweithdy

-----------------------------------------------------------

Cynaliadwyedd mewn Teithio a Thwristiaeth

Pam y dylai'r diwydiant teithio ymwneud â materion cymdeithasol? Bydd y sesiwn hon yn archwilio sut y gallai busnesau fod yn gyfrifol, ac eto'n broffidiol.

Cyfeiriadau: BTEC L3 Teithio a Thwristiaeth, Uned 5: Ymchwilio i faterion cyfredol ym maes teithio a thwristiaeth, Nod Dysgu A

>> Archebu Gweithdy

---------------------------------------------------------