Rhyngrwyd Pethau

Beth yw'r Rhyngrwyd Pethau, beth maen nhw'n ei wneud a sut y byddan nhw'n newid ein bywydau?

>>Trefnu sesiwn

------------------------------------------------------------

OSINT - Casglu Gwybodaeth Ffynhonnell Agored

Gwybodaeth ffynhonnell agored (OSINT) yw gwybodaeth a gesglir o ffynonellau cyhoeddus fel y rhai sydd ar gael ar y Rhyngrwyd. 

Wrth i bobl rannu mwy o'u bywydau ar-lein, gellir manteisio ar y wybodaeth hon sydd ar gael i'r cyhoedd gan ddefnyddio Gwybodaeth Ffynhonnell Agored. 

 Dysgwch am yr agwedd hon ar seiberddiogelwch yn y cyflwyniad byr hwn gan Elaine Haigh, darlithydd mewn seiberddiogelwch yn yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol ym Mhrifysgol De Cymru.

>>Trefnu sesiwn

--------------------------------------------------------------

Setiau Niwlog a Rhesymeg Niwlog

Mae rhesymeg niwlog yn dechneg AI y gellir ei defnyddio i gynrychioli amwysedd. Mae llawer o gymwysiadau ganddo, gan gynnwys rheoli peiriannau.

Mae'r ddogfen hon yn rhoi cyflwyniad byr i AI ac mae'n cynnwys taenlen syml y gellir ei defnyddio i arbrofi gyda rhesymeg niwlog. 

>>Trefnu sesiwn


-----------------------------------------------------------------

Gweithgaredd ar y Campws 

Diwrnod Blasu Cyfrifiadura

Ar gais

Grŵp blwyddyn: 12, 13 neu gyfatebol 

Lleoliad:  Trefforest/Casnewydd

Gall y digwyddiadau hyn ddatblygu gwybodaeth eich myfyrwyr am Wybodeg, Cyfrifiadureg a Seiberddiogelwch. Bydd y Diwrnodau Blasu hefyd yn cynnwys sesiynau ar ‘Yrfaoedd ym maes Cyfrifiadura', a bydd yn rhoi cipolwg gwerthfawr i'ch myfyrwyr ar astudio Cyfrifiadura mewn AU. Mae pob diwrnod yn cynnwys sawl gweithdy ymarferol ac, fel rhan o'r digwyddiadau, bydd myfyrwyr yn cwrdd â'n staff academaidd ac yn defnyddio ein cyfleusterau o'r radd flaenaf. 

>> Ymholiad