Lladd Corfforaethol

Mae'r sesiwn hon yn archwilio atebolrwydd cwmnïau am farwolaethau gweithwyr neu aelodau o'r cyhoedd. Mae'r heriau o ran erlyn 'endid' yn hytrach nag unigolyn yn cael eu rhoi o dan y chwyddwydr. Gan ddefnyddio cyfraith achosion ddiweddar, bydd y myfyrwyr yn wynebu'r anawsterau sy'n wynebu erlynwyr ac yn trafod ymarferoldeb y gyfraith yn y maes hwn.

>> Trefnu sesiwn

---------------------------------------------------------

Dosbarth Meistr y Gyfraith: Cyfweld â Lleidr

Drwy senario ffuglennol, bydd y myfyrwyr yn dysgu am drosedd dwyn, natur trosedd 'y naill ffordd neu'r llall' a sgiliau sylfaenol cyfweld â chleientiaid. Bydd gofyn i fyfyrwyr lunio cyfres o gwestiynau a fydd yn cynghori eu cleient am eu sefyllfa gyfreithiol. 

>> Trefnu sesiwn