Caitlin.jpg

Telerau ac Amodau

Eleni, bydd y tîm Ysgolion a Cholegau yn cynnal cystadleuaeth lle bydd modd i ymholwyr ennill taleb Amazon £50. Bydd un enillydd yn cael ei dynnu o’n cronfa o ymholwyr bob tri mis, sef cyfanswm o bedwar enillydd y flwyddyn.

Mae telerau ac amodau yn berthnasol, gweler isod am ragor o fanylion: 

1. Er mwyn i ymholwyr gael eu cynnwys yn y gystadleuaeth yma, rhaid ‘optio i mewn’ i dderbyn cyfathrebiadau gan Brifysgol De Cymru drwy lenwi cerdyn data neu’r ffurflen ar yr app.

 

2. Dim ond un wobr sydd ar gael, sef taleb Amazon gwerth £50. Nid oes gwobr arall neu gyfwerth ariannol amgen ar gael.

 

3. Mae gan bob ymholwr y dewis i optio allan o’r gystadleuaeth ar unrhyw adeg drwy e-bostio ysgolionacholegau@decymru.ac.uk.


4. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap drwy system gyfrifiadurol ar 1 Gorffennaf 2019.

 5. Bydd yr enillydd yn cael gwybod am ei wobr drwy e-bost o fewn 7 niwrnod o ddyddiad cyhoeddi’r wobr. Os nad yw’r enillydd yn ymateb i’r e-bost o fewn 7 niwrnod, bydd y wobr yn cael ei ddirymu a bydd gan y Tîm Ysgolion a Cholegau yr hawl i ddewis enillydd arall.

 

6. Mae e-dalebau Amazon yn amodol ar delerau ac amodau. Maen nhw ar gael i’w darllen yma. Cyfrifoldeb yr enillydd yw dod yn gyfarwydd â’r telerau ac amodau. Er mwyn gwario’r taleb, bydd angen i’r enillydd gael cyfrif Amazon dilys.


I lawr-lwytho copi PDF o’n telerau ac amodau, cliciwch yma. Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â gystadleuaeth, anfonwch e-bost at ysgolionacholegau@decymru.ac.uk.