Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i gefnogi grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol o unrhyw oedran, cefndir neu grŵp ethnig a sicrhau eu bod yn cael cyfle teg a chyfartal i astudio mewn modd a gefnogir.

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd i helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer addysg uwch. Os ydych chi'n meddwl y gallech chi a / neu'ch myfyrwyr elwa o'n cefnogaeth, cysylltwch â ni.