Mae Prifysgol De Cymru yn ymwybodol y gallai fod gan fyfyrwyr ystyriaethau ychwanegol a all greu heriau penodol wrth astudio. Ein nod yw canolbwyntio ein hadnoddau i sicrhau ein bod yn teilwra ein cyngor a'n cefnogaeth i'ch helpu chi i fynd i'r afael ag unrhyw heriau ariannol. Am wybodaeth am ffioedd dysgu a chyllid, ewch i'r dudalen hon.

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth ychwanegol i'r grwpiau canlynol:

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr sydd wedi bod mewn gofal neu sy'n gadael gofal i fynd ymlaen i addysg uwch.

Rydym yn aelod o bartneriaeth CLASS Cymru sy'n rhannu arfer da yn ymwneud â phobl sy'n gadael gofal ar draws sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.


Mae'r gefnogaeth a gynigiwn ar ben cymorth arferol PDC:

 • Bwrsariaeth i bobl sy'n gadael gofal ar gyfer myfyrwyr cartref - (£1000 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr amser llawn a £500 ar gyfer myfyrwyr rhan amser).
 • Cyswllt penodedig
 • Llety am 365 diwrnod y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr amser llawn (y myfyrwyr sy'n gyfrifol am dalu ac am gwrdd â'r telerau ac amodau).

Cefnogaeth i sicrhau profiad gwaith

Os ydych chi'n gadael gofal, o dan 25 oed ac yn astudio amser llawn, gall Rhaglen GO Wales eich cefnogi chi i ddod o hyd i brofiad gwaith sy'n berthnasol i yrfa sy'n cyd-fynd â'ch astudiaethau a'ch ymrwymiadau eraill. Efallai y byddwn hefyd yn gallu eich helpu i gwrdd â chostau teithio, cost gofal plant, gwiriad DBS neu gostau eraill, os oes angen. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad.

I gael mwy o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael, ewch i'n tudalen Cymorth i Bobl sy'n Gadael.

Rydym yn awyddus i gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n ofalwyr, gan gynnwys Bwrsariaeth o'n Cronfa Cymorth i Fyfyrwyr i helpu'r rhai sydd angen cymorth ariannol, oherwydd y goblygiadau ariannol ychwanegol posib (megis heriau sicrhau gwaith â thâl a mwy o gostau teithio) - mwy o wybodaeth.

Cefnogaeth i sicrhau profiad gwaith

Os ydych chi'n gadael gofal, o dan 25 oed ac yn astudio amser llawn, gall Rhaglen GO Wales eich cefnogi chi i ddod o hyd i brofiad gwaith sy'n berthnasol i yrfa sy'n cyd-fynd â'ch astudiaethau a'ch ymrwymiadau eraill. Efallai y byddwn hefyd yn gallu eich helpu i gwrdd â chostau teithio, cost gofal plant, gwiriad DBS neu gostau eraill, os oes angen. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi gael eich cydnabod fel Myfyriwr Annibynnol gan eich corff cyllido, ac wedyn yn cael eich asesu ar eich incwm eich hun yn unig. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Os ydych chi dros 25 oed ac yn sengl ar ddechrau'r flwyddyn academaidd,, byddwch yn cael eich asesu'n awtomatig fel myfyriwr annibynnol.
 • Os ydych chi o dan 25 oed ac yn gallu tystio eich bod chi'n cefnogi'ch hun yn ariannol am dair blynedd cyn dechrau'ch cwrs efallai y gallwch chi gael eich asesu fel myfyriwr annibynnol.
 • Os ydych chi o dan 25 oed ac wedi ymddieithrio'n barhaol oddi wrth eich dau riant, yna efallai y gallwch gael eich asesu fel myfyriwr annibynnol wrth wneud cais am gyllid myfyrwyr.
 • Os ydych chi'n gadael gofal, gallwch gael eich asesu fel myfyriwr annibynnol.

Cefnogaeth i sicrhau profiad gwaith

Os ydych chi'n gadael gofal, o dan 25 oed ac yn astudio amser llawn, gall Rhaglen GO Wales eich cefnogi chi i ddod o hyd i brofiad gwaith sy'n berthnasol i yrfa sy'n cyd-fynd â'ch astudiaethau a'ch ymrwymiadau eraill. Efallai y byddwn hefyd yn gallu eich helpu i gwrdd â chostau teithio, cost gofal plant, gwiriad DBS neu gostau eraill, os oes angen. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad.

The University of South Wales is committed to providing support for students who are estranged from their parents or become estranged during their studies.

The support we can offer is:

 • Estranged Student Bursary for students who are under 25 and classed as ‘home’ students and assessed by their funding body as estranged- (currently £1000* per year for full time students, £500* for part time students). 
 • Assistance in applying for Student Funding as an Estranged student
 • Financial Advice including budgeting and money management
 • Support in applying to the University’s Student Support Fund if you are in financial hardship*
 • Assistance in getting access to 365-day accommodation for full time students (payment and terms and conditions must be met by the student).

  *Please note that funding allocations are subject to change, please check for up-to-date information. 

  How to access this support

  For more information please click here. You can also contact us via phone or email and we will arrange an appointment with a Money and Support Adviser to discuss the support available and how to access it. 

  The USW Refugee Sanctuary Scheme is a new scheme providing support to a limited number of eligible refugees via free English language tuition prior to starting an undergraduate course at the University. Further information can be found here.

  The USW Asylum Seeker Bursary will support up to two postgraduate students each academic year. A university panel will assess all bursary applications at the same time following the closing date and will award up to two bursaries from all these applications. Further information and eligibility requirements can be found here.

  One of our current students Kyle Jamie Eldridge, produced a video to celebrate World Autism Awareness Day on 2 April 2021. View his video here

  https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCZ8RDnNL_eY&data=04%7C01%7Crebecca.breen%40southwales.ac.uk%7C72a314935bdd4e17d5fd08d909592367%7Ce5aafe7c971b4ab7b039141ad36acec0%7C0%7C0%7C637551100706203067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DzfdD7OqA4Evmx6pTtW8HXVPXQT6mAbOyAcypSqxY7k%3D&reserved=0

  Online HE Visit Day for Year 10-13 Students with Autistic Spectrum Conditions | 5 June 2021 10am - 12pm book your place here

  http://alturl.com/abx77

  HE Visit Day for Students with Autistic Spectrum Conditions Programme

  Online HE Visit Day for Year 10-13 Students with Dyslexia | 12 June 2021 10am - 12pm book your place here

  Online HE Visit Day for Students with Dyslexia

  The University of South Wales works closely with SCiP Alliance and SSCE Cymru :: Supporting Service Children in Education Wales website to support service children access higher education.

  Here is a story regarding one of our current students Sergeant on mission to add Accountancy qualification to his arsenal | University of South Wales  More to follow.

  More to follow.

  More to follow.