Trawsnewid Bywydau o Bob Cefndir

Prifysgol De Cymru yw prif ddarparwr Addysg Uwch Cymru ar gyfer ehangu mynediad i fyfyrwyr. Rydym yn cael effaith ar ein cymuned drwy ddarparu addysg uwch sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth ar gyfer myfyrwyr talentog llawn cymhelliant o bob cefndir. Yn wir, daw 29% o fyfyrwyr Prifysgol De Cymru o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, sy’n uwch nag unrhyw brifysgol arall yng Nghymru.

Gyda’n gwreiddiau’n ddwfn yng nghymunedau De Cymru, rydym yn cael effaith nid yn unig ar y myfyrwyr unigol a addysgwn o bob rhan o’n rhanbarth ond ar y busnesau a’r sefydliadau lle y cyflogir ein graddedigion hefyd.

Prifysgol De Cymru yw prifysgol arweiniol Cymru ar gyfer myfyrwyr rhan amser gyda 12,000 o’i 30,000 o fyfyrwyr yn astudio’n rhan amser. Ar y cyfan, rydym yn darparu 35% o ddyraniadau cyllido CCAUC ar gyfer astudiaethau rhan amser ac ôl-raddedig.