Un o Enwau Mawr y DU

 

Mae’r Brifysgol yn cystadlu’n gyfartal am fyfyrwyr ac enw da gyda phrifysgolion rhanbarthol mawr y DU. Rydym yn helpu ein rhanbarth i gystadlu ar gyfer buddsoddiad a thwf yn erbyn rhanbarthau dinesig mawr fel Bryste, Manceinion, Llundain a Tyneside.

Fel un o brifysgolion mwyaf y DU o ran nifer y myfyrwyr, mae ein maint yn ein galluogi i fuddsoddi mewn datblygu cyrsiau newydd a chyfleusterau. Mae gennym bresenoldeb mawr ym mhob dinas yn y rhanbarth.

Yn ôl ein Canghellor y Gwir Barchedig a’r Gwir Anrhydeddus Arglwydd (Rowan) Williams, mae gan y Brifysgol bresenoldeb arwyddocaol ym Mhrydain ac yn y gymuned addysg uwch, ac mae’n arwain y ffordd ar gyfer newid yng Nghymru.