Y Brifysgol ar gyfer Gyrfaoedd

Prawf sylfaenol ar gyfer myfyrwyr a’u teuluoedd wrth ystyried mynd i’r brifysgol yw: ydw i’n debygol o gael swydd ar ôl gorffen y cwrs.

Ym Mhrifysgol De Cymru, mae ein graddedigion yn mynd yn syth i weithio i gyflogwyr mawr, yn amrywio o British Airways, General Electric, Sony a’r BBC i awdurdodau lleol a’r GIG.

Mae gennym gofnod cyflogadwyedd cryf, gyda 94%* o’n graddedigion yn gweithio neu’n ymgymryd ag astudiaethau pellach o fewn 6 mis i gwblhau eu cyrsiau. Mae ein tîm gyrfaoedd yn gweithio gyda thros 2500 o bartneriaid lleol a chenedlaethol gan roi cyfleoedd i fyfyrwyr ddangos eu doniau.

Mae myfyrwyr yn paratoi ar gyfer byd gwaith o fewn yr amgylcheddau efelychu diweddaraf, gan roi gwir fantais iddynt o gymharu â myfyrwyr a gaiff eu haddysgu drwy astudiaethau cwbl ddamcaniaethol yn unig. Ymhlith ein hamgylcheddau efelychu mae ystafell llys, golygfa fforensig tŷ trosedd, stiwdios ffilm, ffasiwn a cherddoriaeth, canolfan awyrofod gyda dau awyrendy a chyfleusterau chwaraeon sydd wedi’u cymeradwyo gan bencampwyr byd.

*Dangosydd Perfformiad HESA ar gyfer Cyflogi Gadawyr 2014/15.