Ymchwil gymhwysol ar gyfer y byd go iawn

Mae Prifysgol De Cymru yn arwain y ffordd ym maes ymchwil gymhwysol a ddefnyddir i lunio penderfyniadau pwysig.

Rydym yn rhagori ym maes polisi cyhoeddus pwysig, gan gynnig cyngor annibynnol i lywodraeth, diwydiant a chyflogwyr ledled y DU mewn perthynas ag iechyd, addysg, twf economaidd, polisi cymdeithasol, a llywodraethu.

Mae Prifysgol De Cymru yn arweinydd mewn meysydd allweddol o ymchwil arbenigol, fel ynni cynaliadwy, datblygu addysg, iechyd, diwydiannau creadigol a’r celfyddydau, cyfathrebu symudol, y dyniaethau, anafiadau chwaraeon a pherfformiad, sefydlu busnesau newydd, ac arloesi ar gyfer technoleg a chwmnïau newydd.

Ymwelwch â’n tudalennau ymchwil i gael gwybod mwy.